Şehriban Koluaçık, "Seçime 5 kala: Siyasi reklamlar" başlıklı yazı kaleme alarak seçim sürecindeki siyasi reklamlardan bahsetti. İşte o yazı...

Sevgili Okuyucular;

Biliyorsunuz ki seçime çok az bir süre kaldı. 2023 Türkiye Genel Seçimleri, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak ve halk, TBMM’nin 600 yeni üyesini belirleyecek.

Her parti seçime yönelik bir reklam stratejisi ve yapılacak reklam kalemleri baz alınarak reklam bütçesi oluşturur. Bu reklam bütçesi en çok Cumhurbaşkanları adayları için kullanılırken, ardından da milletvekilleri adaylarının reklam çalışmaları yapılır.

Reklamcılık öz olarak insanları bir ürünü satın almaya ikna etmeye yönelik yapılan çalışmaların bütünü. Tabii bu seçim sürecinde normal reklam çalışmalarından bahsetmek çok da doğru olmaz. Bütün olarak değerlendirmek gerekirse Siyasal Reklamcılıktan bahsetmek gerekir.

Toplumdaki çeşitli grupların siyasal iktidarı elde etmek ve onu kullanmak için, kendi görüş ve çıkarlarını gerçekleştirme doğrultusunda seçmen kitlesini ikna etmeye ihtiyaçları var. Oy verme davranışlarını kendi lehlerine çevirmeyi amaçladıkları için ise parti kampanyalarını siyasal reklama dönüştürmek zorundalar.

Parti ve adaylar medyadan yer ve zaman satın alarak seçmenlerinin davranışlarını lehlerine çevirmek için kıyasıya bir yarış haline girdiler bile. Burada önemli olan; Aday, Medya ve Seçmen. Reklamın temelini oluşturan Kaynak, Mesaj ve Hedef Kitle çok iyi belirlenmelidir.

Kaynak; siyasi parti ya da adaydır.

Mesaj; siyasi parti ya da adayların politikalarını ve vaatlerini anlatan fotoğraf, tasarım gibi görsel öğelerle desteklenen metinlerdir.

Hedef Kitle; öncelikle partinin kemikleşmiş kadrosu olup, yaptığı kampanyalar ile etkileyebileceği asıl seçmen ve kararsız kesimdir.

led8-03

Siyasi partilerin yapacağı reklamlar amaç, içerik ve özelliklerine göre de sınıflara ayrılmalıdır.
1. Adayın partiye olan bağlılığını vurgulayan reklamlar,

2. Adayın sahip olduğu özellikleri vurgulayan reklamlar,

3. Zıt reklamlar (İktidarın kendi icraatlarını öven, muhalefetin iktidarın icraatlarını yeren reklamlar),

4. Demografik ve yerel özellikleri vurgulayan reklamlar.

Mensup olduğu partinin oy sayısını arttırmak, partisinin siyasi kimliğini geliştirmek ve bilgilendirmek için mutlaka bu şekilde yola çıkılmalıdır.

Adaylar, partilerinin görüş ve partililerinin seslerini duyurmak için, seçimi kazanamasalar bile güçlerini kanıtlamak maksadıyla yoğun bir reklam çalışmasına başladılar bile. En azından pazarlık masasına oturabilmek için var güçleriyle reklam çalışmasına hız verdiler.

Reklamlar; yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası, global ve coğrafi alan temelinde belli başlı olarak karşımıza çıkıyor. Cumhurbaşkanı adayları ulusal reklam alanlarını kullanırlarken, milletvekili aday adayları ise daha çok yerel ve bölgesel reklam alanlarını kullanıyorlar.

Peki seçim zamanı kullanılacak reklam kalemleri nelerdir?  Bu süreci ikiye ayırmakta fayda var. Birincisi Geleneksel Reklam, ikincisi de Dijital Reklam.

Seçim zamanı kullanılabilecek Geleneksel Reklam Paketleri; Billboard, Raket, Afiş, Insert, Mobilboard, Duvar Giydirme, Araç Giydirme, Mektup, Gazete, Dergi, Radyo, Televizyon, Promosyon Ürünleri gibi ana kalemlerin yanında yan kalemlerle liste uzatılabilir.

Seçim zamanı kullanılabilecek Dijital Reklam Paketleri; Mobil Reklam, Doğal Dijital Reklam, Video Reklam, Arama Motoru Reklamları, Web Sitesi Reklamları, Sosyal Medya Reklamları gibi reklam kalemleri kullanılıyor.

Siyasi partiler ve adaylar kampanyalarını düzenledi ve medya aracılığı ile reklam vermeye başladılar. Mitingler ve konserler son hızla devam ediyor. Tabii olmazsa olmazımız hali vakti yerinde olan Milletvekili aday adaylarımız ise lüks otel restoranlarında yetkinliklerini ve vaatlerini anlatmaya devam ediyorlar. Kapı kapı dolaşarak seçmenini ikna etme çalışmaları da son hızla devam ediyor. Partilerin göz ardı ettiği şey, asıl kemik kadroyu zaten ceplerinde bilip sürekli kararsız olan seçmen kitlelerine yönelik çalışmaları. Parti içindeki kemik kadrolar gece gündüz demeden, var güçleriyle çalışmaya devam ediyorlar. Özellikle parti yöneticilerinin bu konuyu göz ardı etmeden, kemik kadroya özel bir hassasiyet göstermesi gerektiğini düşünüyorum.

Çok büyük bir afetten çıktık ve yaralarımızı daha yeni yeni sarıyoruz. Eminim ki seçimlerin bölge halkı için çok da büyük bir önemi yok. Yeni bir yaşam kurmak için tekrar inanmaya ve umuda ihtiyaçları var. Yaşadığımız bu büyük afetten sonra seçimlerin çok coşkulu geçeceğini sanmıyorum ya da öyle umuyorum. Ancak yine de belli başlı reklamların yapılarak ve vaatlerin dinlenmesi bu süreç için çok kıymetli.  

Hep baharı düşünerek sevgi ile kalın.