banner16

banner15

24.06.2021, 10:36 5066

DÖĞER

24 Oğuz Boyundan 18.si Tüger,Düger,Döğer Türkleri’nin Afyon’da yerleştikleri kasaba.Kasaba adını,yurt edindikleri yerlere kendi isimlerini veren Döğer Boyu’ndan alır.

Afyon Kütahya sınırında,Eskişehir yolunda.

Afyon Merkeze 49 km ortalama 1saat mesafede.İhsaniye ilçesi sınırları içinde Hitit,Frig yerleşim alanı ,Roma ve Bizans kenti.Anadolu Tarihine ışık tutan en önemli mekanlardan güzide bir yerleşke.

İlçe olmayı yerel yönetmelikten kaybeden büyük bir kasaba.

Misafirperver,kibar,işinde gücünde,zeki,iyi insanların memleketi…

        Frig Vadisi’ndeki bir doğa şaheseri Döğer

Emre Gölü.Frig kalıntıları ve kaya oluşumların göl sularının içinde yükselmesiyle oluşan manzarası görülmeye değerdir.5km2 alanda 3metreden fazla derinliğe sahip gölde sandal ve kano gezintileri yapılmaktadır.Kartal başlı  işlemeli Midas Kayığı ile göl turu tarihte yolculuk ettirir.Emre Gölü ve çevresindeki tarihi kalıntılarda denemesi yapılan sıcak hava balon gezintisi valilik tarafından faaliyete geçirilecektir.

         Emre Gölü yolu üzerinde Memeç Kaya Kilisesi vardır.Tüf sarp kayalara oyulmuş odacıklar ve dış duvarlarının bir kısmı yıkılmış olan tarihi eser kiliseden ziyade manastırdır.Kubbeli bir tavanı ve içinde sunakları bulunmaktadır.Odalardan kilise kalıntılarına geçiş eserin dışından kısa bir tırmanışla gerçekleşir.

Memeç Kayalıkları Bizans’tan kalma, kayalıklara oyulmuş yaşam alanları ve şapel bulunan,Döğer’in 4km güneydoğusunda Emre Gölü yolundaki M.S VIII-X.yüzyıldan günümüze kadar yaşamış kalıntılardır.Friglere ait su çukurları ve balkon şeklinde veya oyuklu çıkıntıya benzeyen sebze,meyve günletmeye,su biriktirmeye yarayan kaklıklar da kayalıklarda vardır.

       Zikzak konik şekilli kirli beyaz doğa harikası Alasma Peribacaları Döğer kasabasının 4km kuzeyindedir.Alasma deresinde bulunan bu doğa harikası Bizans Dönemine ait yerleşim alanıdır.Tüneller ve kapılarla birbirine bağlı,tonoz tavanlı içlerinde raflar,nişlerin olduğu odacıklar olan oyma yapılardır.Kervansaraya benzer geniş bir koridorda kare planlı sıra sıra odaları bulunan yapıları da bulunmaktadır.

Tapınaklar peribacalarına oyulmuştur. 

        Döğer ile Leğen Köy yolu arasında M.Ö VII.y.y Frig Dönemine ait Tanrıça Kibeleye adanmış açık hava tapınağının bulunduğu 1.Kapıkaya Tapınağı görülmeye değerdir.

Niş içinde doğurganlık,bereket tanrıçası Kibele kabartmasının olduğu M.Ö VII.y.y Friglere ait açık hava tapınağı 2.Kapıkaya Tapınağı Döğer Bayramaliler Köyü arasındadır.

        Üçgen çatılı yüksek bir kayalığın ön ve iki yan yüzü düzleştirilip,dış yüzeyine oyma geometrik kabartmalarla süslenmiş anıttır.Anıtın üçgen çatısının kiriş boşluğunda karşılıklı aslan başlı insan sfenksleri kabartması görülür.Tanrıça Kibele’nin iki yanında ayakta duran aslan kabartması anıtın ön yüzündedir.Kuzey tarafında ayakda kükreyen aslan kabartması vardır.Emre Gölü civarındaki Friglerden kalma bu yapı Aslankaya’dır.

      Döğer Alanlı mevkisinde iki büyük kaya kütlesi vardır.Urumkuş Karamusa inleri. Kayalığın birinde oyma yerleşim alanları ve şapel bulunur.İkinci kayalıklarda girişlerinde kök boya bezemeler ve kabartmalı mezar odaları mevcuttur.

        Döğer Yarıldak kayalıklarının olduğu vadi ortasında Bizans Dönemi iki katlı,birbirine tünellerle bağlı kaya yerleşimleridir.Sulu İn adını ikinci katta sızan suların toplanması için yapılan sarnıçlardan almıştır

        Fibula denen çengelli iğneyi icat eden,def,lir,ilkel flüt,sipsi,zil müzik aletlerini bulan,ağaç işçiliği ustaları Friglerden kalma Döğer Midas Kral Yolu yürünmeye değerdir.

Tarihi kırkmerdivenler ilgi çekicidir.

       Döğer Kervansarayı 1434 yılında Fatih Sultan Mehmet Han’ın babası 2.Murat Han tarafından Karamanoğlu Beyliği seferi sırasında yaptırılmıştır.Dört fil ayağı üzerine inşa edilmiştir.İki katlı han,tek katlı develikten oluşur.Deve,at gibi yolcuların hayvanlarını bağladıkları yere develik denilir.Kırma çatılı,kesme taş duvarları taş kaplamalıdır.Girişi güney cephelidir.

Kervansarayın zemin katı aşevidir. Ortada eyvan mescittir Eyvan:Tavanı tonozla örtülü,üç tarafı örülü bir tarafı açık Selçuklu-Osmanlı mimarisinde bir bölüm.Han bölümünün ikinci katında dört oda,mescit ve dinlenmelik bulunur.

Oda kapılarının boyu Osmanlı ahlak kurallarına göre boydan alçak yapılmıştır.Oda kapısından giren er kişi başını eğer,önüne bakar ki içerideki namahremin toparlanması için zaman vermiş olur.Langadek odalara dalmak saygısızlıktır.

İki oda kümbet tavanlı,iki oda tonos tavanlıdır.Selçuklu Osmanlı mimarisi karışımı.

Kümbet tavanlı içinde abdesthanesi olan geniş oda sultan odasıdır.Sultan geldiğinde bu odada kalırmış.Misafirler dinlemelikte yer içer iki heya der,uyumaya odalarına çekilirlermiş.

Osmanlı kanunlarına göre ilk üç gün kervansarayda konaklama ücretsiz,masraflar devlet tarafından karşılanır.Üç günden sonrasında,misafirlerden ücret alınır.

Afyon’un en büyük kervansarayıdır.

          Yunus dergahı,Bektaşi tekkesi. 19.yüzyılın başında Döğer Emre Gölü güneydoğu kıyısındaki tepeye yapılmış Yunus Emre Tekkesi.Dikdörtgen plazma şeklindeki kesme taş bina.Mülk Allahındır yazan iki yanında mermer ve ahşap hatılları bulunan kapısı güney cephesindedir.Mermer sütunları ve baskı desenlerin olduğu duvarları vardır.Üçgen tonoz tavanlıdır.Lale desenli tasvirlerin olduğu iç duvarları ve avlusunda hayvan kabartmalı başlık kalıntısı bulunur.

Emre Tekkesi tepesinin eteklerindeki kalıntılar Emre Sultan Köyü ‘ne aittir.Köy 1781 yılında  Afyonkarahisar Mutasarrıfı Bekir Paşa tarafından içindeki köylüler ile birlikte yok ettirmiştir.Köylülerin bütün mallarını yağmalatmıştır.Köy yağmalanırken Leğen Köyünden Ilgınlı Ahmet Ağa çok ağır bir tuluğu gucakladığı gibi kaçırıp uzakta biyere gömer.Kesin bunun içi altın dolu diye düşündüğü tuluğu ortalık sakınleyince açar.İçi bronz aşık doludur.Yaşadığı hayal kırıklığı Ilgınlı Amet Ağanın aşık gaptığı gibi halk arasında dilden dile söylenir.Şeri kayıtlara ve rivayete göre köylüler Emre Tekkesinde Alevi ayinleri yapıyorlar diye Afyon mutasarrıfına ihbar edilir.İhbarda köylülerin her türlü adi suçları işledikleri ve tekkeyi amacının dışında kullandıkları yönündedir.Mutasarrıf Bekir Paşa ayin düzenleyenleri tekkenin içinde yakarak yok eder.Köyü köylüleri de tekkeyle birlikte yakar.Kaçabilen köylüler Çakırlar ve Kütahya Çal Köyüne yerleşirler.

         Döğer Kolankaya Şehitliği.

 Kurtuluş Savaşı yılları.

Kütahya-Eskişehir Savaşı.

14.7.1921 tarihinde Teperoğlan ve Kolankaya tepelerinde Yunan Ordusu ile Türk Birlikleri arasındaki kanlı savaşta şehit olan 

37.Alay Kurmay Yüzbaşı Ethem Nejdet

2.Alay Kumandanı Niyazi Bey.

37.Alay 2.Tabur Kurmay Yüzbaşı Bahri Bey.

Bilinen onlarca Kahraman Mehmetçik burada yatmaktadır.Ruhları şad mekanları cennet olsun.

        Döğer’in üstü tarih altı şifalı kaynağıdır.Döğer ve çevresindeki tarihi çeşmelerinden sular buz gibi akar.

Guatır,zehirli guatıra iyi gelen Zorali Çeşmesi üç oluğundan şarıl şarıl akan suyuyla şifa dağıtır.

Kireçlemeye iyi geldiği söylenen Urunguş Çeşmesi.

Arog filmine şahitlik eden tarihi iki oluklu Memeç Çeşmesi.

Ağaç kovuğundan akan Sarıcova Çeşmesi.

Kirembe Çeşmesi

Burmec Çeşmesi

ÇatalÇam Çeşmesi

Baş Çeşme

Işıklar Çeşmesi 1779 tarihli çeşmenin yanında çamaşırlık ve fırını vardır.

Gadirin gazdığı Çeşme

Topalın Çeşme

Hatıllarında kaz sürülerinin yunduğu tarihi ve yakınlarda yapılmış Döğer Çeşmelerinden akan suyun tadını bilenler bagajlarında su bidonları götürürler.

✔️Döğer Emre Gölü Sosyal Tesislerinde Frigya Bisiklet Festivali…

✔️Döğer Boyu Atlı Spor Klubü cirit oyunları,at yarışları etkinlikleri…

✔️Yunus Emre Yılı anma törenleri…

✔️Frigya Emre Gölü etrafında Karavan durak alanları…

✔️Frig vadisi kamp yerleri…

✔️Atv ve Utv araçlarla Frigya gezileri…

Aktif sosyal hayatı ve muhteşem manzarasıyla yerli yabancı turistlerin ilgisini çeken Goca Döğer Kasabası!!!

     Akdere,Fındıklı Deresi olan sulak topraklarında yetişen patates,pancar ve haşgeş tarlaları sakinlerinin geçim kaynaklarıdır.Çayırlarda otlanan çoğunlukla küçükbaş hayvancılık ve her evde olan kaz sürüleri diğer gelir kaynağı.Sanayisi kendi kendine yeten kasaba Döğer.Evleri betonerme iki üç katlı tuğla damlıdır.Eski  kerpiç toprak damlı evler daha azdır.Kütahya,Eskişehir’e dolmuş seferleri yapılır.Afyon Merkez’e her saat dolmuşla ulaşılır.Demiryolu buradan geçer.

        Afyon bükmesine Döğerliler ağzaçık derler.Bükmeden az daha uzun ince dürerler.Adına bakmecen,tadına bakcen nihayetinde.Haşgeşli öğmeye de Döğerliler Haşgeşli Hamus diyorlar.Eski Türk geleneklerini düğünleri ve asker eğlenceleriyle yaşatan vatanseverlerin memleketi.

        Afyon Kütahya Eskişehir üçgeninde antik medeniyet,Selçuklu,Osmanlı ve modern çağın izlerini yaşatan Döğer Kasabasını gezip görülecekler listenizin en başına yazın.

Havası,suyu,doğası,tarihi size Döğer’e buyrun gelin deyo!!

Yorumlar (13)
Reşat MERTCAN 1 ay önce
Guatra iyi gelen çeşme çok ilgimi çekti.Eşim guatr tedavisi görüyor.Ayrıntılı yer tarifi verseydiniz iyi olurmuş.Yazınızın tanıtımı yok sosyal medyada nedense artık.Elinize emeğinize sağlık siz nerede yazsanız zevkle okuruz.
Tahsin Boyalı 1 ay önce
fatma Hanım yakılan köyü ilk defa duydum.Kervansaray 3 gün bedava öylemi.ne varsa eskilerde var.Döğerin içinden her ay geçiyorum içinde neler saklıymış.Gezmek lazım.Sizin yazınızdan sonra ilk fırsatta görücem.REKLAMINIZI GÖREMEDİM.ELİNİZE EMEĞİNİZE SAĞLIK
Mehmet Yılmaz 1 ay önce
Yürekten dökülerek yazılmış çok güzel anlatım emeğinize sağlık Dogerli yım ve anca bukadar ankatilabilirdi
SERHAT SERTOĞLU 1 ay önce
YAZINIZA BAYILDIM.KURGUSU ANLATIMI AÇIKLAYICI ANLAŞILIR.TEK ELEŞTİRİM KONULARI TEK TEK ELE ALMAYIŞINIZ.HER HİKAYEYE AYRI YAZI YAZABİLİRDİNİZ.DÖĞERE GELİP GEZİCEM SİZİN SAYENİZDE.SELAMLAR SAYGILAR FATMA HANIM
SABRİYE 1 ay önce
DÖĞERLİYİM YAZILANLARIN FAZLASI VAR EKSİĞİ YOK.GRUBUMDA PAYLAŞICAM BU YAZIYI HERKES OKUSUN KASABAMIZLA GURURLANSIN DİYE.FATMA HANIM ELİNİZE SAĞLIK.
ESMA 1 ay önce
Çengelli iğneyi Afonda mı bulunmuş demek ilk defa duydum.Emre köyünün kalıntılarını gördüm koca köyü yakmışlar talan etmişler öyle mi.Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.Emeğine sağlık
Ahmet Çimen 1 ay önce
Emre Gölüne iki yıl önce gittim.Sosyal tesisler de balık yedik itiraf edeyim pahalıydı.Kral kayıyla gölü gezdik.Memeç içi pis ve duvarlarında köylülerin yazıları vardı valilik temizlemiş diye duydum memnun oldum.Peri bacalarına gidip piknik yapalım bu yılda.Kendin gibi kaleminde güzel.başarılar
JALE 1 ay önce
BU YAZININ AYNISININ AFYONLUCASINI DA İSTİYORUZ.TWİTERDA ŞİVELİ YAZILARINIZA BAYILIYORUZ ARKADAŞLARLA.BİR ÖĞRETMEN OLARAK KISA MAKALEDE ANCAK BU KADAR BİR YÖRE ANLATILABİLİRDİ.TEBRİKLER GÜZEL ARKADAŞIM.
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 26 Temmuz 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30