banner16

banner15

banner153

Köksal: Spora da siyaset karışacak!

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanunu teklifi ile spora siyaset karışacağını söyledi.

SİYASET 04.04.2022, 09:42
Köksal: Spora da siyaset karışacak!
banner18

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal, TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunda Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu teklifi hakkında yaptığı konuşmada, spora siyaset bulaştırılmaması gerektiğini söyledi.

SPOR SİYASETTEN ARINMALI

Milletvekili Köksal, “Spor kulüplerini, dernek statüsünden çıkarıp şirket statüsüne getirmeye kalkılan bir yasayı konuşuyoruz ancak buraya baktığımda dernek statüsünden çıkarılmak istenmiş fakat sıkışılan her yerde Dernekler Kanunu'na bir atıf yapılmış, Dernekler Kanunu'ndan yararlanılmak istenmiş. Mesela 7'nci maddede Dernekler Kanunu'ndan yararlanılmış yani kendi kanununa güvenmeyip sanki Dernekler Kanunu'na gidilmiş gibi bende bir izlenim oluştu. Mesela dernekler masasına başvuru usulü terk edilmiş ama bununla beraber kulübün Bakanlığa tescilinden itibaren bir ay içerisinde İçişleri Bakanlığına bildirim zorunluluğu getirilmiş, bu derneklerde var ama siz "Dernek statüsünden çıkarıyoruz." deyip bu sefer derneklerle aynı statüde bir işlem getirmişsiniz buraya, bunu da anlayabilmiş değilim. Böyle bir karmaşa var, bence kendi mevzuatı olan bir spor kulübü tüzel kişisi oluşturulabilirdi ama böyle bir şey yapmak varken dernekler mevzuatına tabi bir yapı, adı değiştirilerek önümüze getirilmiş. Ayrı kanunu olan futbol federasyonu da dâhil olmak üzere tüm federasyonların idari ve sportif faaliyetlerinde doğrudan Bakanlığın yetkili olduğunu görüyoruz yani bunlar hep Bakanlık yetkisine bırakılmış. Federasyonlarda üst kurul oluşturulmak istenmiş ama bu üst kurul, federasyonları görüş olarak parçalayabilir, federasyonlarda çatışmaya neden olabilir, siyasi görüşler ortaya çıkabilir buralarda. Biz sporun siyasetten arınmış olmasını istiyoruz çünkü siyaset üstüdür spor, siyaset bulaşmamalı, böyle bakıyoruz.” dedi.

İRTİFAK HAKKI İÇİN TANINAN SÜRE 49 YIL, NEDEN BU KADAR UZUN BİR SÜRE TANINMIŞ?

Spor kulüplerinin kuruluş tüzüğünün de tanım olarak kanun teklifine eklenmesi gerektiğini kaydeden Köksal, “Yine, kanun teklifinde spor kulübünün tanımına baktığımızda, "Bakanlık ve spor federasyonlarının faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Bakanlığa tescil yaptıran özel hukuk tüzel kişisi" deniliyor. Şimdi, Bakanlık ve spor federasyonlarının faaliyetinde bulunmak için... Yani sadece bu değil ki spor kulüpleri, spor faaliyetinde bulunmak için kurulur spor kulübü. Bugün tanınmayan irili ufaklı bir sürü kulüp var yani illa bunlara "Bakanlık veya federasyon faaliyetlerinde bulunacaksın." diye kısıtlama getirmek de bana göre yanlış. Ayrıca, her yerde tüzük kelimesi geçiyor ama tüzük tanımlanmamış. Spor kulüplerinin kuruluş tüzüğünün de bence kanun teklifine eklenmesi gerekiyor tanım olarak. Yine, spor kulüplerinin sona ermesinin de yargı kontrolüyle yani mahkeme kararıyla yapılması gerekiyor. 9'uncu madde de belirtilen o sona erme sebeplerinin hemen üstüne "mahkeme kararıyla, işte, şu şu şu sebepler tespit edilirse..." denilmesi gerekiyor çünkü yargı kararı olmadan sadece onlara dayanarak sona erdirmek hukuk devletiyle de çok çelişecek bir durum. Yine, 10'uncu maddede, Bakanlık taşınmazlarının kira ve irtifak hakkı düzenlenmiş ancak burada kiralamayla ilgili pazarlık usulünden bahsedilmiş yani "pazarlık usulü" deniliyor. Hâlbuki Kamu İhale Kanunu'nda birçok ihale usulü var yani buna neden pazarlık usulü denilmiş, açıkçası gerekçesini merak ediyorum. Yine, irtifak hakkı için kırk dokuz yıllık bir süre tanınmış, kırk dokuz yıl çok uzun yani bir insan ömrü için gerçekten uzun bir süre. Niye kırk dokuz yıl denilmiş? Yani bunun sebebi, gerekçesi ne? Neden kırk yıl değil, otuz yıl değil, kırk dokuz yıl; bunu merak ediyorum. Bence kişi, yükümlülüklerini yerine getirdikçe irtifak hakkı devam edebilir, buna bir kontrol mekanizması konulur, buna göre gidebilir diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

SPORCUNUN ALACAĞI İŞÇİNİN ALACAĞI NEDEN GERİDE BIRAKILIYOR..!

Burcu Köksal, “Yine, 24'üncü maddede, Bakanlığın alacaklarına öncelik tanınmış. Şimdi, aramızda hukukçular vardır; işçi alacakları rüçhanlı alacaklardır, iflasta bile birinci derecedeki imtiyazlı alacaklardır. Sporcuların alacakları var; bütün bunlar Bakanlıktan daha mı geride olacak yani bu neden? Bakanlığın bu kadar mı ihtiyacı var? Yani işçinin alacağı, sporcunun alacağı daha mı geride kalmalı? Yani bence burada da bir yanlışlık var, bunun da düzeltilmesi gerekiyor. Bir kere kanunen rüçhanlı alacak olarak işçi alacaklarınındır öncelik; buna dikkat edilmesi lazım. Bütün federasyonların merkezinin başkent Ankara'da olması gerekiyor çünkü yarın federasyon başkanı değişir, adam kendi memleketine federasyon merkezini taşımaya kalkar. Bu durumda, aynı zamanda federasyon çalışanları da mağdur olur yani bu işte federasyonların çalışanları da var, onları da düşünmemiz gerekiyor. Ayrıca, bürokrasi Ankara'da, Meclis burada, Bakanlıklar burada, her şey burada. Neden Ankara değil, bunu merak ediyoruz. Yine, kanun teklifinde olimpik, paralimpik spor dallarında ilgili olimpiyat oyunları belirtilmiş. Sadece bahsettiğiniz 2'nci maddede deaflimpikten bahsediyor ama mesela 28'inci maddenin (4)'üncü fırkasında genel kurullarla ilgili bir hüküm var, orada deaflimpik yok, özel olimpiyatlar yok. "Special Olympics" diye geçer, özel olimpiyatların ayrı müsabakaları falan da oluyor ama bunlar geçmemiş; bunun da mutlaka buraya eklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

SPOR FEDERASYONLARININ MALLARI, HACZEDİLEMEZ

“Spor federasyonlarının malları, gelirleri devlet malı statüsündedir.” diyen Köksal, “Bunlar haczedilemez. Bu konuda kararlar da var elimizde ama 40'ıncı maddeyle bunlara haciz olanağı getirilmiş. Şimdi burada sporcularımız var, millî sporcular; federasyonlar, uluslararası arenada Türkiye Cumhuriyetini, bu ülkeyi temsil ederler, böyle bir misyonları da vardır. Şimdi, düşünün, uluslararası müsabakalardasınız, yapılacak bir haciz ülkemizin itibarını zedeler yani bu açıdan da bakmak gerekiyor, bu iş sadece Türkiye için değil yani bir nevi Dışişleri Bakanlığı gibi çalışır federasyonlar. Bu noktada da bu haczedilemezlik kuralının korunması gerekiyor yani bu haciz noktasını kaldırın lütfen. Dediğim gibi, bir uluslararası müsabakada olabilecek haciz hepimizin itibarını zedeleyebilir. Yine, 47'nci maddede, Türk Ceza Kanunu'nun yetki alanına giren konulara girilmiş; bence yanlış çünkü aslolan Türk Ceza Kanunu'dur, o kanunda düzenlenmiş olan kovuşturma ve yaptırımlar varken onun yerine bu kanun teklifinde bu derece cezai yaptırımlara yer verilmesi bana göre yanlış. Bu nedenle bu maddenin teklif metninden çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Yine, 48'inci maddede, "Deliller ve bu konuyla ilgili ciddi bir emare bulunursa Spor Toto Teşkilatı cumhuriyet başsavcılığına başvuruda bulunabilir." diyor. "Bulunabilir." olmaz; eğer siz bir suç oluştuğu kanaatindeyseniz, buna ilişkin bir deliliniz varsa bulunacaksınız zaten. Onun "Bulunur." şeklinde değiştirilmesi gerekiyor çünkü bir suç tespit edip de buna ilişkin bir delil, emare gördüğünüz takdirde sanki bir seçimlik yetki tanımak yani "ister bulun, ister bulunma." demek olmaz; kanunen zaten suç olarak gördüğünüz bir fiille ilgili, bir eylemle ilgili zaten cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak zorundasınız, bu genel hukuk kurallarıyla da çelişir. Onun için, oraya "Bulunabilir." hükmünün yerine "Bulunur." yazılması gerekiyor bana göre.” diye konuştu.

İÇİŞLERİ BAKANINA DOĞRUDAN KULÜBÜ KAPATABİLME YETKİSİ VERİLİYOR!

Köksal sözlerine şöyle devam etti:

“Yine, 16'ncı maddede bir ekleme talebimiz var, onu da hemen belirtmeden geçemeyeceğim. Orada birinci derecedeki kısımlarla ilgili... Burada bakın, 16'ncı maddede "eşler ile birinci derecede kan ve sıhri hısımlar"ın da o son (4)'üncü fıkraya dâhil olması gerekiyor. Burada "Spor kulübü ve spor anonim şirketi yönetiminde yer alanlar, aynı spor dalında ve aynı ligde faaliyet gösteren başka bir spor kulübü veya spor anonim şirketinin yönetiminde aynı anda görev alamazlar." diyor. Tamam ama buna bir de eşler ile birinci derece kan ve sıhri hısımları da tabi etmek gerekiyor. Yine, son olarak, 13'üncü maddenin (2)'nci fıkrası, İçişleri Bakanına doğrudan kulübü kapatabilme yetkisi... Şimdi, düşünün, Fenerbahçe Spor Kulübünün ‘ben Fenerbahçe örneğini vereyim’ bir yöneticisi bir kovuşturma geçiriyor, bütün kulübü cezalandıramazsınız yani suç ve cezaların şahsiliği ilkesi vardır hukukta. Bir kişi bir suç işliyorsa, bununla ilgili ceza almışsa onun ailesini bile cezalandıramazsınız. Dolayısıyla, kaldı ki burada bütün kulüp cezalandırılmak isteniyor. Bu da bana göre... Yani sadece o yöneticinin uzaklaştırılması, o yöneticiye yaptırım uygulanması gerekiyor. Bütün kulüp, bütün yönetim, yöneticinin yaptığı bir suçun veya bir hatanın bedelini ödememeli diye düşünüyorum. Umuyorum görüşlerimiz dikkate alınır; gerekli iyileştirmeler, düzeltmeler yapılır, eksiklikler tamamlanır.”

Yorumlar (1)
Afyonlu 2 ay önce
Oy potansiyeli olan her yere siyaset girer,sende girersin. Öyle olmasa tarlaya çapa yapmaya gidermesi. Sıkıntı siyasetin girdiği yerler değil siyasetçiler
Namaz Vakti 18 Mayıs 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 37 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
Günün Karikatürü Tümü
banner136