Gerçekleştirilen ziyarette bir süre önce Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı  (YÖK) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi ile Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülebilecek ortak çalışmalara ilişkin istişarede bulunuldu. Ziyarette, imzalanan protokol kapsamında iki kurumdan temsilcilerinin katılımı ile ortak çalışma grupları oluşturularak somut sonuçlar almaya yönelik çalışmalar yürütülmesi hususunda fikir birliğine varıldı.

Karakaş, ziyaret ile ilgili olarak Bakanlık ve YÖK arasında imzalanan protokole göre laboratuvar ve diğer araştırma altyapılarının ortak kullanımı, üniversite öğrencilerinin mesleki deneyimlerinin arttırılması amacıyla Bakanlığa bağlı araştırma merkezlerine stajyer olarak alınmalarının sağlanması, Türkiye’deki tarım faaliyetlerinin ve tarımsal üretimdeki kalitenin arttırılması, yeni bilgi ve teknolojilerin çiftçilere aktarılması gibi hususlarda ortak çalışmalar yapılacağını belirtti.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya’nın da katıldığı ziyarette, protokol dâhilinde Afyonkarahisar’daki çiftçilere doğru ve güncel veri akışının sağlanması noktasında AKÜ ile iş birliği içinde çalışmalar yürütüleceği vurgulandı.

Ziyarette Tarım İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Ahmed Karahan ile birlikte AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Civelek ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Musa Korkmaz da hazır bulundu.

Protokol hakkında

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı iş birliği protokolünde,  laboratuvar ve diğer araştırma altyapılarının ortak kullanımı, mükerrer desteklerin önüne geçilmesi için Bakanlık ve üniversitelerin kendi envanterlerinde bulunan makine ve teçhizatlara taraflarca açık erişimin sağlanması, Bakanlıkta çalışan “doktora derecesine sahip” personelin Bakanlığın öncelik verdiği alanlardaki lisansüstü tezlerde üniversitelerin ilgili enstitülerinde ikinci danışman olarak görev alması, üniversite öğrencilerinin mesleki tecrübelerinin arttırılması amacıyla Bakanlık araştırma merkezlerine/enstitülerine toplam personel sayılarının en az yüzde 5’i oranında stajyer almalarının sağlanması, Bakanlığın sorumluluğundaki konularda ihtisas alanlarının ve ihtisas eğitim programlarının oluşturulması, AR-GE çalışmalarında iş birliğinin arttırılması ve bu çerçevede tematik alanda ulusal ve uluslararası destek fonlarıyla ortak projeler hazırlanması, “Sektörel Eğitim Programı” veya “İşyeri Eğitim Programı” uygulayan üniversitelerin öğrencilerinin Araştırma Merkezlerinde / Enstitülerde kabulüne yönelik iş birliği yapılması, ülke tarımında verimliliğin artırılması, maliyetin düşürülmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında istifade edilecek yeni bilgi ve teknolojilerin hızlı ve etkin bir şekilde çiftçiye ulaştırılmasında iş birliği yapılması, üniversiteler ile Bakanlık arasında çiftçi ailelerinin ekonomik olarak güçlendirilmesi için eğitimler düzenlenmesi ve kırsalda yaşayan gençlere yönelik eğitim programları geliştirilmesi hususunda karşılıklı iş birliği yapılması ve bölgesel ürün ve hayvan yetiştiriciliğinin planlı yapılması amacıyla çiftçi eğitimlerinde Bakanlık ve üniversiteler arasında iş birliği yapılması gibi hususlar yer alıyor.