Sayıştay’ın 2022 yılı raporunda Afyonkarahisar Belediyesi’nin ihale ettiği teleferik ihalesinin yanlış yapıldığı yer aldı. Söz konusu raporda işin tamamı ile ilgili “tahmini bedel tespiti” yapılmadan ihale edildiği bu yüzden ihalenin geçerli sayılması için ilgili bakandan doğrudan onay alınması gerektiği belirtildi. 

-Tahmin Edilen Bedel Sadece Sosyal Tesisleri kapsıyor, İşin tamamının tahmini bedeli yazılmamış

Sayıştay Raporu’nda teleferik ihalesinde sadece sosyal tesislerin tahmini bedelinin yazıldığı ancak teleferik yapımı ve işletilmesi ile ilgili tahmini bedelin ihalede yazılmadığı yer alıyor.  Söz konusu ihale ile ilgili şu tespitler dikkat çekiyor: Kapalı Teklif Usulü ile Afyonkarahisar Kalesi’ne yapılacak tek halatlı çift yönlü ikişer kabinli, 2 gruplu, 8 kişilik kabinli, sabit klemensli teleferik tesisi ile Afyonkarahisar Kalesi çevre düzenleme projesi kapsamında bulunan seyir terası, ahşap yürüme yolları, büfe ve teleferik alt istasyonu bölgesindeki otopark, günübirlik ve gelir getiren ticari ünitelerin yapımı ve 25 yıl süreyle işletilmesi işinde, tahmin edilen bedelin işin sadece bu sosyal tesislerin yapımı ve 25 yıl süre ile işletileceği alan için belirlendiği, teleferik tesisinin yapımı ve 25 yıl süre ile işletilmesi kısmı için belirlenmediği, dolayısıyla işin tamamı için tahmini bedel tespiti yapılmadan ve ihale ilanında tahmin edilen bedele yer verilmeden ihalenin sonuçlandırıldığı, ihalenin geçerli sayılması için mevzuatın amir hükmü gereğince ilgili Bakanlıktan onay alınmadığı tespit edilmiştir”

-Yıllık kira bedeli 120 Bin TL… Kabul Edilmesi Mümkün Değil…

İhale konusu yerin 2022 yılı yıllık kira bedelinin 120 bin TL olduğu bu rakamın ihalenin tamamını kapsamasının mümkün olmadığı yine raporda yer alan bir başka konu oldu. İşte o raporda bu konuyla ilgili yer alan bulgular: “İhale konusu işin yapılacağı alanın 2022 yılı itibariyle yıllık kira bedeli 120.000 TL olarak belirlenmiş ancak işin diğer kısmı olan bu alana yapılacak teleferik tesisi ve 25 yıl süre ile işletilmesi kısmı için tahmini bedel tespiti yapılmamıştır. İhale konusu yer için yıllık 120.000 TL kira bedeli belirlenmişse de, bu bedelin işin tamamına yönelik bir tahmin edilen bedel olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Zira ihalenin konusu, bir taşınmaz kiralaması olmayıp teleferik ve sosyal tesislerin yapımı ve işletilmesidir”

İYİ Partili Olgun'dan Uluçay'a sert tepki: "Dün PKK ile oturanlar bugün milleti kandırmaya kalkmasın" İYİ Partili Olgun'dan Uluçay'a sert tepki: "Dün PKK ile oturanlar bugün milleti kandırmaya kalkmasın"

-İlgili bakanın onay gerekiyor

Söz konusu raporun teleferikle ilgili bölümünün sonunda ise ihalenin geçerli sayılması için ilgili bakanın doğrudan onay vermesi gerektiğinin altı çizildi.

Kaynak: -Afyon Postası'ndan Nail Azbay’ın Özel Haberi.