Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde Karahisar Kalesi ile ilgili ilginç bilgiler yer alıyor. O bilgiler arasında Karahisar Kalesi içerisinde zenginlerin kilitli mahzenleri olduğunu anlatıyor Evliya Çelebi… İşte Evliya Çelebi’nin Karahisar Kalesi ile ilgili kaleme aldıkları… 

Kalenin Tepesinde Cami Vardır

Bu Karahisar Kalesi sahrasının güneyinde gayet yüksek ve yalçın bir kayalık dağın tepesindedir. Hakir, aşağı şehirde Ulu Cami önündeki aşağı kale kapısından girip bu kalenin ta tepesindeki Hünkar Camii’ne kadar tam iki saatte çıktım. Bu kalenin içinde ta tepedeki Sultan Keykubad Camii küçüktür ama sanatlıdır. Mihrabı baştan başa çinilidir. Fakat minaresi yoktur zelzeleden yıkılmıştır. Caminin sağında Kırklar makamı vardır. Bu iç kalede buğday ambarları, cephanelik, su sarnıçları, var. Yılan ve çıyanlar çoktur. Beşken şeklinde bir kaledir. Etrafı iki bin adımdır. 

Vali Yiğitbaşı: Burası kiraz ve vişnenin merkezi, Türkiye'de öncü illerden biriyiz Vali Yiğitbaşı: Burası kiraz ve vişnenin merkezi, Türkiye'de öncü illerden biriyiz

EdO3iU0XkAEl47-

Kalenin Üzerinde Allah’ın Yarattıklarını Seyrettim

Bu kalede kulu sarnıcı denilen bir de ileri çıkmış bir kayanın üzerine oturup Allah’ın yarattıklarını seyrettim. Ta Altıntaş sahrasına, Seyid Gazi ve Konya yollarında kadar sahra ve çimenleri seyrettim. 

Zenginlerin Kilitli Mahzenleri Var

Bu kalede insan yoktur ama şehrin zenginlerinin kilitli mahzenleri vardır. Bir kuşatmada ve Celali eşkıyası gelirse herkes kıymetli eşyalarını bu kalede saklar. Onun için kapısı daima bekçilerle tutulmuştur. 

1140747

Gelip Gidenler İçin Cami ve Divanhane Var

Hakir bu üst kaleden sekiz yüz adımda orta hisara geldim. Dizdar burada oturur. Gelip giden için bir divanhanesi bir cami vardır. Orta hisarın kapısı güneye bakar. Bu kapının yanında kulenin taşları üzerinde kalenin sahipleri zenginlerin suretleri vardır. Onun için bu kaleye Zengibar derler. 

-Afyon Postası’ndan Sılanur Kara’nın Haberi. 

Editör: Sılanur Kara