2 Mayıs tarihinde yapılacak meclis toplantısının gündem maddeleri şu şekilde;

Afyon Şoförler Odası Başkanı İbrahim Karataş’dan ‘torbacı dolmuşçu’ açıklaması Afyon Şoförler Odası Başkanı İbrahim Karataş’dan ‘torbacı dolmuşçu’ açıklaması

1-    Bir önceki toplantıya ait 2024 Yılı Nisan Ayı Meclis tutanak özetinin okunması.
2-    Belediyemiz 2023 Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi
3-    2024 Yılı belediyemiz gelir tarifelerinde düzenleme yapılması talebi hakkında teklif.
4-    Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesi gereğince hisseli ve artık parsellerin özel mülkiyet sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi amacı ile diğer hissedarlara satışı ile yol, yeşil alan, belediye hizmet alanında kalan kamu yararı olan belediyemizce istimlaki gereken gayrimenkullerle karşılıklı olarak gayrimenkul trampa (Takas) işlemi yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkında teklif..
5-    Belediyemize tahsisli Erenler Mahallesindeki mezarlığa Afyonkarahisar Belediyesi Erenler Asri Mezarlığı ismi verilmesi talebi hakkında teklif.
6-    Belediyemizce okulların katılımı ile Atık Pil Toplama Kampanyası düzenlenmesine, kampanyaya katılan okullara belediyemizce ödül verilmesi, bu konuda Milli Eğitim Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapılması, yapılacak protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Burcu KÖKSAL’a yetki verilmesi hakkında teklif.
7-    Bitkisel atık yağ toplama ve taşıma yetkisine sahip ilgili firmalar ile protokol yapılması yapılacak olan protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Burcu KÖKSAL’a yetki verilmesi talebi hakkında teklif.
8-    Ali İhsan Paşa Mahallesi; kuzeyde 4349, 4639, 4640, 4637, 4638, 4807, 4808, 4590, 4810, 4811, 4817, 4819, 4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830 adalar ile Askeri Hava Alanı 4631,4655,4636 adalar arasından geçen sınır olarak değişiklik yapılması hakkında Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu
9-    Organize Sanayi Bölgesi sınırının revize edilmesi hakkında teklif.
10-    İlimiz Merkez Kumartaş (Erenler) Mahallesi 173 Ada 1 Parselin bulunduğu alanda I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit Alanında Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması hakkında teklif.
11-    İlimiz Merkez Ataköy Mahallesi 4847 Ada 6 Parselin bulunduğu bölgede Koruma Amaçlı İmar Plan değişikliği yapılması hakkında teklif.
12-    İlimiz Merkezinde bulunan çeşitli bölgelerde verilen TAKS/KAKS Alanların herhangi bir artış olmaksızın Emsale dönüştürülmesi için İmar Plan Değişikliği yapılması hakkında teklif. 
13-    İlimiz Merkez Ataköy Mahallesi 4847 Adanın bulunduğu alandaki cadde ve sokaklara numara verilmesi hakkında teklif.
14-    İlimiz Merkez Muhtelif yerlerinde mevcut Uygulama İmar Planı yapılaşma, teknik alt yapı, kadastral durumlardan oluşan olumsuzlukların giderilmesi için revizyon imar planı yapılması hakkında teklif.
15-    Gelecek oturumun gün ve saatinin belirlenmesi

>>Egemen Toprak Çiçek'in Haberi