31 Mart seçimlerinden sonra Afyonkarahisar Belediye Meclisi ilk kez Burcu Köksal başkanlığında toplandı. Toplantıyı Afyon Postası ekipleri yakından takip ediyor. 

Meclis Toplantısı, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.  Geçici Divan Kurulu meclisin en genç üyeleri Mine Ayözen ve Muhammet Mühsürler’den oluştu. 

Afyon'da Varroa ile Topyekun Mücadele Projesiyle arıcılara ilaç dağıtıldı Afyon'da Varroa ile Topyekun Mücadele Projesiyle arıcılara ilaç dağıtıldı

Köksal: “Güzel Bir Hava Yakalacağız”

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Burcu Köksal, “Halkımız şahsıma belediye başkanlığını tevdi etti. Sizlere de Belediye meclis üyeliğini tevdi etti. Burada bulunan meclis üyelerinin her biri Afyonkarahisar sevdalısı. Bu dönem güzel bir hava yakalayacağız. Adaletten, hukuktan ve hakkaniyetten şaşmayacağımıza inancım tamdır” dedi. 

Whatsapp Image 2024 04 13 At 16.18.22

Meclis Başkan Vekilliği ve Katip Üyeler İçin Önerilen İsimler...

Toplantıda Birinci Meclis Başkanvekilliği’ne Kemal Demirkırkan, İkinci Meclis Başkanvekilliği’ne Gökhan Günal önerildi. Oylama sonucunda 36 oyun tamamını alan Demirkırkan ve Günal, Meclis Başkanvekilliği’ne seçildi. 

Whatsapp Image 2024 04 13 At 16.18.56

CHP Heyeti Meclis Toplantısında

Toplantıda Burcu Köksal'ı CHP İl Başkanı Faruk Duha Erham ve CHP Merkez İlçe Başkanı Büşra Dişçioğlu'da yalnız bırakmadı. 

Whatsapp Image 2024 04 13 At 16.37.33

Belediye Başkanı Burcu Köksal Başkanlığında toplanan Belediye Meclis Toplantısının gündemi şöyle…

1-    Bir önceki toplantıya ait 2024 Yılı Mart Ayı Meclis tutanak özetinin oylanması.
2-    Meclis 1. ve 2. Başkan Vekilliği ile 2 Asil 2 yedek Divan Katipliklerinin 2 yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oyla seçimi
3-    Daimi Encümen Üyeliklerine gizli oyla 3 üye seçimi.
4-    Plan ve Bütçe Komisyonu, Bayındırlık ve İmar Komisyonu, Trafik Komisyonu, Gençlik, Spor, Eğim ve Kültür Komisyonu Üyelikleri seçimi.
5-    Belediyemiz 2023 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi. 
6-    Denetim Komisyonu Raporu hakkında Meclise bilgi verilmesi.
7-    Belediyemizin üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği Meclisinde Belediyemizi temsilen Belediye Başkanının doğal üye olarak Meclis Üyeleri arasından 1 asil, 1 yedek üyenin seçilerek belirlenmesi hakkında teklif.
8-    Belediyemizin üyesi olduğu Çevre Hizmetleri Birliği Meclisinde Belediyemizi temsilen Belediye Başkanının doğal üye olarak Meclis Üyeleri arasından 3 asil 3 yedek üyenin seçilerek belirlenmesi hakkında teklif.
9-    Belediyemizin üyesi olduğu Atıksu Arıtma Tesisi Kurma ve İşletme Birliğinde Belediyemizi temsilen Belediye Başkanının doğal üye olarak Meclis Üyeleri arasından 5 asil, 5 yedek üyenin seçilerek belirlenmesi hakkında teklif.
10-    Belediyemizin üyesi olduğu Enerji Kentleri Birliğinde Belediyemizi temsilen Belediye Başkanının doğal üye olarak Meclis Üyeleri arasından 2 asil, 1 yedek üyenin seçilerek belirlenmesi hakkında teklif.
11-    Belediyemizin üyesi olduğu Afyonkarahisar Kültür Turizm Tanıtma ve Altyapı Hizmet Birliğinde (Ömer-Gecek) Belediyemizi temsilen Belediye Başkanının doğal üye olarak Meclis Üyeleri arasından 4 asil, 4 yedek üyenin seçilerek belirlenmesi hakkında teklif.
12-    Afyonkarahisar Tarıma Dayalı Jeotermal Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde belediyemizi temsil edecek 3 asil, 3 yedek üyenin seçilerek belirlenmesi hakkında teklif.
13-    Üyesi olduğumuz Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine Belediyemizi temsilen Belediye Başkanının doğal üye ve Meclis Üyelerimiz arasından 2 asil, 1 yedek üye seçilerek belirlenmesi hakkında teklif.      
14-    İlimiz Kocatepe ve Tınaztepe Vergi Dairesi Müdürlükleri tarafından yapılacak gayrimenkul satışları ile ilgili olarak Gayrimenkul Satış Komisyonunda Belediyemizi temsilen 2024-2025 yıllarında görev yapmak üzere meclis üyelerinden bir üyenin seçilmesi hakkında teklif.
15-    Belediyemizin kuruluşunda bulunduğu O.S.B, Teknoloji Gelişme Bölgeleri ve belediyemizin pay sahibi olduğu şirketlerin genel kurullarında Belediyemizi temsilen görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında teklif.
16-    Belediye Meclisinin 1 aylık tatil döneminin tespiti ve Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kayda alınması hakkında teklif.
17-    5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32.maddesi gereğince ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti hakkında teklif.
18-    Belediyemiz sınırları içerisinde nikâh akdini gerçekleştiren çiftlerimize o günün anısına verilmek üzere kalem seti ve Belediyemiz sınırları içinde ikamet eden ve yeni doğum yapan her aileye içinde zıbın takımı, günlük bakım ürünleri (şampuan, bebe losyonu, ıslak mendil, çıngırak, biberon, çanta v.b.)  bulunan hediye seti paketi verilmesi hakkında teklif.
19-    Belediyemiz ile yetkili memur sendikası ile görüşme yapılması, Sosyal Denge Sözleşmesi metni imzalaması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında teklif. 
20-    Belediyemiz ile diğer kurum kuruluşlarla, kamu kurumu nitelikli meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, meslek odaları ile yapılacak olan hizmet protokolleri için sözleşme yapmaya ve iptal etmeye Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında teklif. 
21-    Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü altında Şehit ve Gazi Yakınları Birimi oluşturulması hakkında teklif.
22-    Belediyemizde münhal bulunan Belediye Başkan Yardımcılığı kadrolarına Ömer YILDIZ ve Erkan UYSAL’ın atandıkları hakkında Meclise bilgi verilmesi talebi hakkında teklif.
23-    Gelecek oturumun gün ve saatinin belirlenmesi