banner16

banner182

banner183

banner15

banner153

Serhat Gümüş: Seçim usulüne aykırı bir sonuç doğdu

Afyonkarahisar Mali Müşavirler Odası’nın bir önceki dönem başkanı olan ve son seçimli olağan genel kurulda aday olan ancak 11 oy farkla seçimi kaybeden Serhat Gümüş, seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini duyurarak, “seçim usulüne aykırı bir sonuç doğmuş ve seçmen iradesi usûlünce sandık sonuçlarına yansımamıştır” dedi

GÜNDEM 19.06.2022, 22:37
Serhat Gümüş: Seçim usulüne aykırı bir sonuç doğdu
banner18

Serhat Gümüş’ün açıklaması şöyle:

Bildiğiniz üzere 04-05/06/2022 tarihinde Odamızın 24.Seçimli olağan genel kurulunu gerçekleştirmiştik.

Genel Kurulu müteakip 05.06.2022 tarihinde yapılan seçimde sayım usulüne ve seçim sonuçlarına tarafımızdan itiraz edilmiş; itiraz üzerine bir kısım oyun iptaline ve sayım/seçim sonuçlarının buna göre düzeltilmesine karar verilmiştir.

Bununla birlikte itiraz üzerine verilen karar neticesinde yapılan inceleme de eksik ve hatalı olmuş, geçersiz oyların bir kısmı yine geçerli kabul edilmiş, neticede seçim usulüne aykırı bir sonuç doğmuş ve seçmen iradesi usûlünce sandık sonuçlarına yansımamıştır.

İlçe Seçim Kurulu’na itirazımız sonucu alınan kararlar da maddi hata mevcuttur. Şöyle ki, tespit edebildiğimiz hatalar arasında;

  1. Çizili oylardan bir kısmı itirazımız sonucunda geçersiz sayılmış olmakla birlikte, söz konusu geçersiz oylar sayım dışı bırakıldığı zaman, kurullarda olan şahısların kendi içlerindeki OY SAYILARI EŞİT OLMALIDIR.

Karşı grubtaki kurul üye adaylarının aldığı belirtilen oylarda ise farklılıklar mevcuttur.

Bir başka deyişle, aynı gruptaki adaylarda biri için geçersiz olan oy diğeri için geçerli SAYILAMAYACAĞINDAN, oy sayıları eşit olmalıdır.

Nitekim grubumuzda durum böyleyken, karşı grubta ki adaylara yazılan oy sayıları farklıdır. Bu da biri için geçersiz kabul edilen (çizik, işaretli vb) oy pusulasının, diğer aday için geçerli sayıldığı sonucunu ortaya çıkarmaktadır ki ne mantıken ne de hukuken böyle bir kabul mümkün değildir.

Serhat GÜMÜŞ Grubunda tüm adaylıklarda oy sayıları eşittir. Karşı Grubta ki ise yönetim adayları 221-222 oy, Disiplin Kurulu adayları 188-191 oy, Denetim Kurulu adayları 198-199 oy almışlardır. Bu şekilde bir farklılık olamaz. Geçersiz oylar bir kısım aday için geçerli kabul edilmiştir.

Esasen bu durum, yönetim kurulu üyelerinin sıralamasını ve oy hesaplamasını da imkansız ve kanuna aykırı hale getirmektedir. Serhat Gümüş grubu adayları 212 sabit oy üzerinden -sırasıyla- 1’e, 2’ye ve 3’e bölünerek hesaplanacakken, Erdal SAYAR Grubu adayları 222 ve 221 gibi farklı ana paylar/oylar üzerinden hesaplanacak, bu da nispi temsil sisteminin uygulanmasını engellediğinden kanuna, hakkaniyete ve oylama mantığına, dolayısıyla da kanunun emredici hükmüne, kanun koyucunun amacına aykırı olmaktadır.

Ayrıca yine fark etmiş olduğumuz diğer bir maddi hata da Erdal SAYAR grubunun Yedek Disiplin Kurulu Listesindeki 1 adayın seçim günü hazırlanan tutanakta da görüleceği üzere diğer iki adaydan 1 oy eksik almış olmasına ilişkindir.(Diğer iki aday 195, Söz konusu aday 194 oy) İtiraz dilekçemiz üzerine verilen kararda bahse konu çizikten/geçersiz oydan bahsedilmemiştir. Dolayısıyla O çizik pusula geçersiz oy sayılmamış ve oy sayıları arasında fark doğmuştur.

Aynı durum yine aynı grubun Denetim Kurulu Aday Listesinde ki 1 Aday için de geçerlidir ki orada çizik oy pusulası sayısı 2 adettir. Dolayısıyla bizim tespit edebildiğimiz duruma göre en az iki ya da 3 oy pusulası geçersiz olmasına ve sayım sonuçları matematiği de (oy sayılarındaki farklılık gibi) bunu doğrulamasına rağmen bunların incelemede gözden kaçtığı ve geçersiz sayılması gerekirken geçerli gibi değerlendirildiği sabittir. Eşit olmayan kurul aday oyları da olmasından dolayı bu geçersiz oy sayısının artacağı ihtimali son derece yüksektir.

Ve yine seçim günü hazırlanan tutanakta görüleceği üzere sağ üst köşede bulunan kullanılan oy geçerli oy ve geçersiz oy sayılarının itiraz sonrasında 11 adet geçersiz oy tespit edilmesine rağmen değişmediği görülmektedir.

Bunlar gibi bir takım maddi hatalar da mevcuttur.

Odamız seçimlerinde esas olan “GİZLİ OY/AÇIK TASNİF” esasıyla yapılacak oy verme işleminde, SADECE pusulada yer alan grubun (ya da varsa bağımsız adayın) yanındaki KUTUCUK HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İŞARETLENMEK SURETİYLE OY KULLANILABİLİR

SMMM Oda seçimlerinde BELİRLEYİCİ OY KULLANILAMAYACAĞI gibi TERCİHLİ OY VERME SİSTEMİ/ŞEKLİ DE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.

Oda seçimlerine grup halinde giren adaylarda, bu grup içinden birilerini silmek ya da tam tersine öne çıkarmak veya oy pusulasında işaretleme/belirleme yapmak MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Oy pusulasında işaret bulunması “BELİRLEYİCİ OY YASAĞINA” tâbidir. Oy verme eylemini gerçekleştiren kişi, çıktıktan sonra “ben şu gruba oy verdim, şu kişinin ismini/yanını/altını/üstünü çizdim ya da işaretledim” veya “pusulada şöyle bir çizgim var, böyle bir işaretim var” demek suretiyle oyunu belirleyici hale getirebileceğinden, bu davranış mutlak surette yasak ve pusulanın iptalini gerektiricidir.

Kaldı ki, odamız seçimlerinde tercihli oy da kullanılamaz. Nasıl ki, siyasi parti seçimlerinde bir partiye oy verilir ve tek tek milletvekili adayları oylanamaz, işaretleme varsa pusula geçersiz hale gelirse, odamız seçimlerinde de grup olarak seçime giren ekiplerde sadece gruba (yanındaki kutucuk işaretlenmek suretiyle) oy verilir, tek tek aday belirleme, bu adayı silme veya öne çıkarma olamaz. Keza oy pusulası üzerinde birden fazla tercihte bulunma, karalama, çizme, silinti, kazıntı ve benzerlerinin yapılması halinde kullanılan oy geçersiz sayılır.

Serhat Gümüş Grubunda oylar blok halinde gruba verilmek suretiyle tüm üyelere eşit verilmiş, Erdal Sayar Grubunda ise oy sayıları değişken çıkmış, yani geçersiz oylar geçerliymiş ve sanki BİREYLERE oy verilebilecekmiş gibi değerlendirme yapılmıştır.

ADAY SIRALAMASI SANKİ BİREYSEL OY ALINABİLECEKMİŞ GİBİ ve GRUP İRADESİ ALEYHİNE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR: Adayların üstünün çizilmesi vb gibi durumlarda (pusulayı geçersiz hale getirecek olmasının yanı sıra) grup içindeki bu adayın yeri değiştirilemez. Grup, seçime girerken kendi sıralamasını yapmıştır. Bunun dışında seçim kurulunun, bireysel oy söz konusu olabilecekmiş gibi, yeniden bir sıralama yapması mümkün değildir. Seçime girenlerin iradesine aykırıdır. OYLAR BLOK HALİNDE/GRUBA VERİLEBİLİR. Mevcut seçim sonucunda ise, geçersiz oylar geçerli gibi sayılmış, üstü/altı çizili isimler bireysel oy almış (alabilecekmiş!) gibi hesaplanıp değerlendirilerek grup sıralaması değiştirilmiştir. SIRALAMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ İSE, GEÇERSİZ OYLARIN BULUNDUĞUNU ve BU OYLARIN SAYIMA DAHİL EDİLDİĞİNİ, BUNUN NETİCESİNDE DE AYNI GRUPTA FARKLI OY SAYISINA SAHİP ADAYLAR ORTAYA ÇIKARAK SIRALAMANIN DEĞİŞTİRİLDİĞİNİ TEYİT ETMEKTEDİR.

Arz ettiğimiz gibi gruptaki adaylardan birinin üstünü ya da altını çizmek, yanında veya etrafında (seçim kurulunca hazırlanan) KUTUCUK DIŞINDA herhangi bir çizgi ya da işaret kullanmak oyu/pusulayı KESİN VE NET BİÇİMDE GEÇERSİZ HALE GETİRİR. Zira kanunun emredici hükmü, sadece seçim kurulunca hazırlanacak ve gösterilecek kutucuğun işaretlenmesi ile seçim yapılabileceğini öngörmekte, bunun dışında bir işaretleme veya çizmeye CEVAZ VERMEMEKTEDİR. Buna rağmen bu şekilde verilmiş oylar geçersiz olmakla, sayıma ve seçim sonucuna dahil edilmiş olmaları hatalıdır. GRUP HALİNDE ADAY OLAN EKİPLERDE, BİREYSEL OY VERME SÖZ KONUSU OLAMAZ. Dolayısıyla gruptaki adaylardan birinin üstünü ya da altını çizmek, yerine başkasını yazmak, birini işaretlemek, o gruba ilişkin oyu geçersiz hale getirecektir.

DİĞER LİSTELERDE DE BELİRLEYİCİ VEYA TERCİHLİ OY SÖZ KONUSUDUR: Aynı şekilde disiplin ya da denetim grubu ya da delege adaylarından birinin üstünü, altını, yanını, sağını, solunu üstünü çizmek de, seçime grup olarak girildiği için aynı oy pusulasında belirleyici oy yasağına aykırı olduğundan ve sanki tercihli oy söz konusuymuş gibi sonuç doğurduğundan o pusulayı geçersiz hale getirir. Bu tür işaretler bulunan oyların da bir kısmı iptal edilmiş olmakla birlikte, yeni sayım yapılmadan ve pusulalar tek tek kontrol edilmeden geçerli sayılmış olması ve sayıma dahil edilmesi hatalıdır. Bu durum oy sayılarındaki farklılıkla da sabittir.

Yapılan bu itirazlarımız neticesinde, Afyonkarahisar İl Seçim Kurulu Başkanlığının kararı ile; Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası organ ve seçimlerinde İl Seçim Kurulu Başkanınca verilen mezkur kararına karşı İl Seçim Kurulu Başkanlığına itirazın mümkün olmadığı gerekçesiyle yapılan itirazların reddine dair KESİN karar verilmiştir.

  1. Her ne kadar Afyonkarahisar İl Seçim Kurulu Başkanlığı, KESİN karar vermiş ise de; 298 sayılı Kanunun 130. maddesinde, seçimlerle ilgili bazı konularda seçimin sonuçlarına etkili olmaları nedeniyle yapılan olağanüstü itirazlarda, alt kademelerce verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olmasının, bu itirazın Yüksek Seçim Kurulunca incelenmesine engel olmayacağı belirtilmiş olduğundan, itirazın oda seçiminin esasını oluşturan oy pusulalarının 3568 sayılı Kanunun 40/11 ve Yönetmeliğin 22. maddelerine aykırı olarak düzenlenmiş olması karşısında, yapılan itirazın tam kanunsuzluk halini içermesi nedeniyle Kurulumuzca incelenerek karar verilmesi gerektiği sonucuna varılarak…” şeklinde verilen Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 07/06/2008 Tarih ve 199 Karar sayılı kararından da anlaşılacağı üzere, itirazlarımızın konusunun TAM KANUNSUZLUK HALİNİ İÇERMESİ nedeniyle İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ve İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen KESİN kararlara itiraz etmek üzere Yüksek Seçim Kuruluna başvurumuzu yaptık.

Merkez 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 06/06/2022 tarihli itirazımıza yönelik kararında, 11 oyun geçersiz sayılarak gerekli düzeltmelerin yapıldığı yönünde karar verilmiştir. Ancak yaptığımız incelemelerde bazı isimleri çizilerek oy kullanılan pusulaların, mezkur kararda dikkate alınmadığı tespit edilmiştir.

İtirazımızın amacı tüm kamuoyu da takdir eder ki Seçim Kurulu tarafından sayılan oylar neticesinde hazırlanan tutanağın, verilen mazbatanın tamamen hukuksuz olması, tutanaklarda maddi hataların mevcut olmasından kaynaklı olup ve rakip listemizde bulunan Disiplin ve Denetim Kurulu 1.sırada ki adayların yanlış sayım sonucu (3568 Sayılı Meslek Kanunumuza tamamen muhalif bir sayımdır ve seçim kurulu tamamen hatalıdır. Bu yapılan işlem dolayısıyla tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla da gerekli başvurular yapılacaktır.) liste dışı kalmasıdır. Yine yaptığımız itiraz bireysel bir itiraz olmayıp, meslek yasamız ve hukukun gerektirdiği şekilde neticeye varılması ve seçmen meslektaşlarımız iradesinin sandığa ve sonuçlara usule ve gerçeğe uygun şekilde yansıması amacıyla yapılan bir itirazdır.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 27 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
Günün Karikatürü Tümü
banner136