TUED Afyonkarahisar Şubesi Başkanı Ahmet Ege, emeklilerin zor durumda olduğunu söyledi. Ege, intibak istediklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

İYİ Partili Mısırlıoğlu Dazkırı'da konuştu: Güneş Başkan ile Dazkırı'mız iyi olacak İYİ Partili Mısırlıoğlu Dazkırı'da konuştu: Güneş Başkan ile Dazkırı'mız iyi olacak

-Emekliyi çok büyük bir yoksulluğa doğru sürükleniyor

Enflasyon Aralık 2023’te; aylık bazda yüzde 2,93 artış, 6 aylık bazda da yüzde 37,57 artış gösterdi. Fiyat algısının kalmadığı ortamda, TÜİK enflasyonunun piyasa gerçeklerinden daha da uzaklaşması ve yüksek yaşam maliyeti, emekliyi çok büyük bir yoksulluğa doğru sürüklemektedir. Hükümet yetkililerinin ve parlamentonun piyasanın bu gerçekler doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir. Açıklanan enflasyon oranları ve yapılan hesaplamaların hayatın olağan akışıyla çeliştiği aşikârdır. 

-Ailede evlatlar arasında ayrım yapılmaz

Diğer taraftan; memur ve memur emeklilerine uygulanacak olan %49,25'lik zamla beraber, emekliler arasındaki gelir adaletsizliği de giderek artmaktadır. Bu durumun ortadan kaldırılması bütün emeklilerin ortak beklentisidir. Bir ailede evlatlar arasında ayrım yapılmaz. Ayrım yapılırsa o evde geçim olmaz. Hemen ve derhal eşit olmayan bu adaletsiz uygulama kaldırılmalıdır. 

Türkiye Emekliler Derneği olarak, daha önce kamuoyu ile de paylaştığımız taleplerimizi bir kez daha vurgulayarak diyoruz ki; 

1) En düşük emekli aylıkları asgari ücrete çekilmeli, 

2) Bütün aylıklara seyyanen zam uygulanmalı, 

3) Üzerine emekli zammı uygulanmalı. 

Bu artışların hazineye oluşturacağı yük, emeklinin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesinden daha önemli değildir. 

-Emeklinin sorunlarının gerçek çözümü intibaktır 

Başta gıda harcamaları olmak üzere yakıt, ulaşım, konaklama, giyim ve eğitim gibi emeklinin kendisine ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerine karşı yükümlü olduğu harcamaları gerçekleştirmekten yoksun bırakılmamalıdır. Emeklisi mutlu bir toplum için Türkiye Emekliler Derneği olarak tüm yetkililere açık çağrımızı yeniliyor; kalıcı, kapsayıcı ve emeklisini kalkındıran bir model için çağrıda bulunuyoruz. Emeklinin sorunlarının gerçek çözümü intibaktır. Parlamentomuzdan beklentimiz bir an evvel intibak sürecinin başlatılması ve gerekli yasal düzenlemenin yapılmasıdır.  >>Hanım Sündük’ün Haberi. 

Editör: Hanım Sündük