Anadolu Gençlik Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Muharrem Coşkun Filistin'e yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yaptı.

Kudüs ve Mecid-i Aksa’nın Müslümanlar için önemine değinen AGD Şube Başkanı Muharrem Coşkun “İslam tarihinin kadim şehirlerinden biri olan ve günümüze kadar varlığını koruyan Kudüs, başta Hz. Peygamberimiz (S.A.V.) ve ashabı olmak üzere bütün İslâm âlemi için, önemi büyük manevi merkezlerden birisidir. Bir İslam şehri olduğu için Kudüs’e Müslümanlar, saadet asrından bugüne özel bir ilgi göstermişlerdir. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, Kudüs’tedir. Mescid-i Aksa, bizim için neden değerli olduğunu anlamak için şunları iyi anlamamız gerekir. 

Kur’an’da, Kudüs topraklarının faziletine dair birçok ayet vardır. Bu ayetlerde Kudüs topraklarının bereketli kılındığı, bu toprakların mukaddes yerler olduğu ifade edilmiştir. Kudüs’ün; çok sayıda peygamberin yaşadığı mukaddes bir mekân olması ve peygamberlerden miras kalan Beytü’l-Makdis’i içerisinde barındırması, onu önemli kılmaktadır. 

Mescid-i Aksa’nın etrafının mübarek kılınması ve bu mescidin, Allah’ın yeryüzündeki ilahi ayetlerinden bir kısmını bünyesinde veya çevresinde barındırmasıdır. 

Mescid-i Aksa’nın Mescid-i Haram’dan sonra yeryüzünde inşa edilen ikinci mescit olmasıdır. 

Kudüs, Müslümanların ilk kıblesidir. Kıble, Kâbe’ye döndürülmeden önce Müslümanlar, namazlarını belli bir müddet Beytü’l-Makdis’e yönelerek kılmışlardır.

İYİ Partili Mısırlıoğlu Dazkırı'da konuştu: Güneş Başkan ile Dazkırı'mız iyi olacak İYİ Partili Mısırlıoğlu Dazkırı'da konuştu: Güneş Başkan ile Dazkırı'mız iyi olacak

İsra ve Miraç hadisesi Kudüs’ü kıymetli kılan şeylerdendir. 

Peygamberimizin Filistin topraklarının bir an önce fethedilmesini arzulaması, bu maksatla Usame ordusunu hazırlatması ve Beytü’l Makdis’in yakında fethedileceğini müjdelemesi de Müslümanların Kudüs’e olan ilgisini iyice pekiştirmiştir. 

Kudüs’e gösterilen özel ilginin bir diğer sebebi, Mescid-i Aksa’da kılınan namazların, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi hariç diğer mescitlerde kılınan namazlardan daha faziletli olduğuna dair nakledilen hadislerdir” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN MESELESİ TÜM İNSANLIĞIN MESELESİDİR

Coşkun, Filistin’deki verilen mücadelenin, tüm Müslümanlar adına verilen bir mücadele olduğunu belirterek, "Mescid-i Aksa meselesi, Kudüs-ü Şerif meselesi bir ırki mücadele değil, bir iman, bir inanç meselesidir. Yüzlerce sebebi var ama ben birkaç tanesini ifade edeyim. Birincisi Mescid-i Aksa, bizim ilk kıblegâhımız. Yani herhangi bir toprak meselesi değil. Efendimiz (S.A.V.), miraca Kudüs'ü Şerif'ten, Mescid-i Aksa'nın olduğu topraklardan yükseldi. Mescid-i Aksa'yla alakalı mücadelemizi ortaya koyarken bir tercihi mesele değil, bir mecburiyet, bir zorunluluk olarak ortaya koymamız gerekir. Filistin’deki verilen mücadele, tüm Müslümanlar adına verilen onur mücadelesidir" şeklinde konuştu. >>Kudret Kuş'un Haberi

Editör: Kudret Kuş