Afyonkarahisar STK Temsil Heyeti’nin ilk toplantısına Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Konak, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı M. Emin Birliktir, Çay Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kaygısız, Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Aktepe, TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Berna Tokman ve Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gümüşhan katıldı.

 

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay, Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt ve Afyonkarahisar Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Serhat Gümüş ise mazeretleri dolayısıyla toplantıya katılamadı.

 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, “27 Kasım 2019 tarihinde meslek örgütleri ve ekonomi ile ilgili sivil toplum kuruluşları ile birlikte yaptığımız istişare toplantısında, ilimiz ile ilgili sorunları masaya yatırmıştık. Toplantıda, en çok dile getirilen 5 sorunu bir Temsil Heyeti seçmek suretiyle takip etme ve gerekli girişimleri yapma kararı alınmıştı. 27 Kasım’dan hemen sonra, toplantıya katılan STK temsilcilerinin kendi arasında yaptığı oylama ile Temsil Heyeti seçildi. Bugün Temsil Heyeti’nin ilk toplantısını yapıyoruz. Toplantımızın kurumlarımıza, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Katılımınız için teşekkür ediyorum” dedi.

 

Toplantının birinci gündem maddesinde STK İstişare Toplantıları’na katılmak isteyen STK’lar hakkında görüşme yapıldı. Ekonomi-Kültür-Sanat-Turizm (Sağlık Turizmi, Termal Turizm, Spor Turizmi, Gastronomi Turizmi) alanlarında faaliyet gösteren STK’ların, İstişare Toplantıları’na katılmak için STK Temsil Heyeti’ne, tüzük ve faaliyetlerini de içeren yazılı dilekçe ile başvurmaları gerektiği, başvuruların Temsil Heyeti tarafından değerlendirilmesi hakkında görüş, oybirliğiyle kabul edildi.

 

Toplantının ikinci gündem maddesinde, STK İstişare Toplantısı’nda en çok dile getirilen konular arasında yer alan “yumurtada KDV oranının düşürülmesi” hakkında Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın yayımlandığı, toptan satışlarda KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğü, bu konuda bir başarı kazanıldığı belirtildi. Yumurtanın temel gıda olarak değerlendirilerek perakende satışlarda da KDV indirimine gidilmesinin doğru olacağı vurgulandı.

ZAFER HAVAALANI KONUSU

Toplantının üçüncü gündem maddesinde, STK İstişare Toplantısı’nda en çok dile getirilen konular arasında yer alan “Zafer Havalimanı’nın işlerlik kazanması” hakkında değerlendirme yapıldı. Zafer Havalimanı’ndaki uçuş saatleri ve sefer sayıları gibi hususların görüşülmesi için Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın Afyonkarahisar STK Temsil Heyeti’nin yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Milletvekilleri ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in eşgüdümünde ziyaret edilmesine, konu hakkında Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Milletvekilleri ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’e bilgi arz edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

OSB KONUSU

Toplantının dördüncü gündem maddesinde, STK İstişare Toplantısı’nda en çok dile getirilen konular arasında yer alan Afyonkarahisar-Kütahya Karayolu üzerinde belirlenen arazinin OSB olarak ilan edilmesi hususu görüşüldü. Bu konuda, OSB Müteşebbis Heyeti’nin kurulması için başvuru makamı olan Afyonkarahisar Valiliği ile görüşülmesine, ayrıca belirlenen arazideki kamulaştırma çalışmaları için Cumhurbaşkanlığı’na, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’na “acil kamulaştırma kararı” alınması talebinin arz edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.  

BÜYÜK TAARRUZ’UN 100. YILINA HAZIR OLUNMALI

Toplantının beşinci gündem maddesinde, STK İstişare Toplantısı’nda en çok dile getirilen konular arasında yer alan Zafer Haftası Kutlamaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Zafer Haftası kutlamalarının her yıl daha iyi olması, Büyük Taarruz’un 100’üncü yılı olan 2022’de ise çok daha görkemli planlanması gerektiğine dikkat çekildi. Bu konuda sürdürülen çalışmaların da takip ve istişare edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

HIZLI TREN KONUSU

Toplantının altıncı gündem maddesinde, STK İstişare Toplantısı’nda en çok dile getirilen konular arasında yer alan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Çalışmaları değerlendirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın “Polatlı-Afyonkarahisar kesimini 2021 sonunda, Afyonkarahisar-İzmir kesimini de 2022 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz” dediği hatırlatılarak bu hattın resmi açılışının Büyük Taarruz’un 100’üncü yılının Zafer Haftası’nda, Afyonkarahisar’da yapılması için lobi faaliyeti yürütülmesine, oybirliğiyle karar verildi.  

 

Toplantının yedinci gündem maddesinde, STK İstişare Toplantısı’nda en çok dile getirilen konular arasında yer alan Madencilik Sektörü Sorunları ele alındı. 17 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığı’nın kurulduğu, bu kararın mermerciler tarafından olumlu bulunduğunun altı çizildi.

 

Bununla birlikte 28 Şubat 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13’üncü maddesinde yer alan “Ruhsat bedelinin her yıl ocak ayının sonuna kadar tamamının yatırılmaması hâlinde yatırılmayan kısmının iki katı ruhsat bedeli olarak her yıl haziran ayının son gününe kadar yatırılması zorunludur, aksi halde ruhsat iptal edilir” hükmünün doğaltaş sektöründe sıkıntıya neden olduğu, bu konuda Amme Alacakları Tahsil Usul Kanunu’nda belirtilen faiz oranlarının uygulanması gerektiği, ayrıca ruhsat bedellerinin de geçtiğimiz yıla göre afaki bir şekilde arttığı üzerinde duruldu; ruhsat başvuru süreçlerinin neticelenme sürelerinin, ekonomimiz ve ihracatımız için kayba neden olduğuna dikkat çekildi.

 

Toplantının sekizinci gündem maddesinde Afyonkarahisar STK İstişare Toplantısı’nın ikinci kez Şubat ayının son haftasında, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ev sahipliğinde düzenlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

Toplantının son gündem maddesi olan “Dilek ve Temenniler” kısmında, şehirdeki yönlendirme levhalarının turistlere yol gösterecek şekilde düzenlenmesi, trafikte tehlikeye neden olan bölgeler hakkında çalışma yapılması için yetkili kurumlara bilgi aktarılması, kurum ve kuruluşların turizm ve diğer istatistikler konusunda tek söyleme sahip olması konuları ele alındı.

 

Bu bölümde ayrıca, Temsil Heyeti toplantısına üst üste üç kez gelmeyen üyenin üyeliğinin düşürülmesi, üyeliği düşürülen temsilcinin yerine sıralamadaki ilk STK temsilcisinin geçmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

Toplantının üç, dört, beş, altı ve yedinci gündem maddeleri hakkındaki görüş ve taleplerin Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz’a arz edilmesine, bu doğrultuda Valilik Makamı’nın ziyaret edilmesine oybirliğiyle karar verildi.   Toplantı sırasında Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz’dan randevu alındı, Vali Tutulmaz’ın verdiği randevu doğrultusunda ziyaretin 3 Şubat 2020, Pazartesi günü saat 09:00’da gerçekleştirileceği değerlendirildi.

 

Gündem maddelerinin Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ile istişare edildikten sonra Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Milletvekilleri ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Temsil Heyeti üyeleri ile birlikte takip edilmesine, belirtilen sorunların çözümü için gerekli kurum ve kuruluşlarla temasa geçilmesine oybirliğiyle karar verildi.