Afyonkarahisar Belediyesi Selçuklu Mahallesi’ndeki bir arsayı ihale ile satacağını duyurdu. 22 Kasım günü saat 14.50’de Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda gerçekleşecek olan ihale ile 479,90 metrekarelik arsa satılmış olacak. 

Arsanın Fiyatı Ne Kadar? 

Afyon Belediyesi’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, arsanın muhammen bedeli 5 Milyon 758 bin 800 TL olarak belirlendi. İhaleye girmek isteyenler için geçici teminat bedeli ise 172 Bin 764 TL. 

Nasıl Satılacak?

Açık artırma usülü ile satılacağı duyurulan arsayı almak isteyenlerin 22 Kasım günü saat 10’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurması gerekiyor. 

Ekran Resmi 2023-11-08 11.51.39

Belediyeden yapılan açıklama şöyle: 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mahallesi, ada, parsel, alanı, vasfı, muhammen bedeli ve geçici ihale teminatı yazılı olan, imar planlarımızda da konut alanında kalmakta olan toplam 1 (bir) adet arsa vasıflı gayrimenkulümüz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince, açık teklif (açık arttırma) usulü ile 22/11/2023 tarihinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda, Encümen huzurunda satılacaktır.

2-) İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

Selçuklu Mahallesindeki arsa vasıflı taşınmazımızın ihalesine katılacak istekliler istenilen belgeleri son müracaat günü olan 22/11/2023 tarihi saat 10.00a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Açık teklif  (açık arttırma) usulü ile satışa çıkan Selçuklu Mahallesindeki arsa vasıflı gayrimenkul 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/p maddesine göre K.D.V.' den istisna olup, ihale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır. 

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)

İş Bankası "Karneni Göster Kitabını Al" kampanyası 17 yaşında İş Bankası "Karneni Göster Kitabını Al" kampanyası 17 yaşında

02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

03-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

04-) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan, İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.

06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

07-) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (? 500,00-)

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)

02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

03-) Ticaret Sicil Belgesi

04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.

06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

07-) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (? 500,00-)

-Sılanur Kara'nın Haberi. 

Editör: Sılanur Kara