İşte Görgöz’ün açıklamaları: 

YARGI VE ADALET KARNEMİZ KIRIK NOTLA DOLU

“Çoklu Baro” yasası iktidar partisi ve destekçisi MHP’nin oylarıyla meclisten geçti ve hemen uygulamaya kondu. Yargıda sorunları olan ülkemizde, “çoklu baro” sistemine geçmekle, savunmanın işlevinin azaltılması, etkisizleştirilmesi ile daha büyük sorunlar yaşanacağı aşikardır.

AKP İktidarı döneminde ülkemizin yargı ve adalet karnesi, uluslararası endekslerde kırık notlarla doldu. Uluslararası Dünya Adalet Projesi Kurumu’nun açıkladığı “2020 Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde” 128 ülke arasında Türkiye’nin bulunduğu yer ve kriterlere göre aldığı puanlar ne durumda olduğumuzu gözler önüne seriyor.

SIRALAMALARDA GERİDEYİZ

4000 hukukçu ve 138 bin hane halkı ile görüşülerek yürütülen çalışmayla ortaya çıkan sonuçlara göre Türkiye; 

*Hukukun Üstünlüğü Endeksi dünya geneli sıralamasında 128 ülke arasında 107’nci sırada. 

*Temel İnsan Haklarının yasal ve yargısal güvencesinde 123.sırada,

*Adil, bağımsız ve tarafsız hukuk yargılamasında 103.sırada, 

*Açık, şeffaf ve hesap verebilir yönetimde 97.sırada, 

*Bağımsız ve adil ceza yargılamasında 85.sırada, 

*Yolsuzlukların hesabının sorularak sorumluların yargı önüne çıkartılmasında ise 60’ıncı sırada,

BU TABLOYU HAK ETMİYORUZ

Türkiye’miz ve 83 milyon insanımızla biz, bu utanç verici tabloyu hak etmiyoruz. 

O nedenle ülkemizin ve toplumumuzun en büyük beklentisi, en büyük özlemi; Hak, Hukuk ve Adalettir. En büyük isteği, demokrasinin, bağımsız yargının ve tarafsız özgür basının varlığının sağlanmasıdır.