banner16

banner182

banner183

banner15

banner153

AK Partili Naci Bostancı: Afyonkarahisar Milli Mücadelenin omurgasıdır

Afyonkarahisar'da konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Naci Bostancı, İstiklal Harbi’nde kördüğümün çözüldüğü yerin Afyonkarahisar olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: “Bu yüzden Afyonkarahisar Milli Mücadelenin omurgasıdır, bel kemiğidir"

SİYASET 23.05.2022, 10:19
AK Partili Naci Bostancı: Afyonkarahisar Milli Mücadelenin omurgasıdır
banner18

Büyük Taarruz’un 100. yılı kapsamında düzenlenen ve Afyon Kocatepe Üniversitesinin (AKÜ) de paydaş olduğu Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında AK Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Naci Bostancı AKÜ öğrencileri ile bir araya geldi.

Söyleşi öncesi AK Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Naci Bostancı, Aktör Sefa Zengin ve Yapımcı Baran Mayda AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş’ı ziyaret etti. Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şuayıp Özdemir, Prof. Dr. Murat Peker ve Prof. Dr. Yılmaz Yalçın ile birlikte Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Sena Coşkun da yer aldı.

İbrahim Küçükkurt konferans salonunda düzenlenen söyleşiye AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şuayıp Özdemir, Prof. Dr. Murat Peker ile birlikte öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Aktör Sefa Zengin’in moderatörlüğünde AK Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Naci Bostancı, Osmanlı Devleti ve Cumhuriyete ilişkin tarihi tespitlerini aktardı. Hayatta soruların esas, cevapların ise sadece deneme olduğunu söyleyen Bostancı, “Sorulara karşı hepimizin cevapları var. Ama bu cevaplarımızı adeta kesin bir aksiyon ya da kesin bir bilgiye dönüştürme ve bu çerçevede olup bitenleri değerlendirme doğru bir yaklaşım değil. Biraz esnek bir şekilde bakmak lazım. Belirsizlikle olup bitenleri ihtiyatlı bir biçimde değerlendirmekte fayda var. Hele tarih söz konusu olduğunda tarihten bahsediyorsak iki kere dikkatli olacağız. Çünkü Michel Foucault, tarihe ilişkin söylediği her kuşak tarihi yeniden üretir, yeniden okur. Doğru bugünün insanları, bugünün şartları içerisinde tarihi görürler. Tarihi kendi şartları içerisinde değerlendirmek lazım” diye konuştu.

“Vesikaları galiplerin bıraktığı şekilde okuruz”

Tarihte olanları geleceğe vesikaların aktardığını ifade eden Bostancı, “Tarihte olanları bize bırakan vesikalardır. Vesikayı kim bıraktıysa onun üzerinden okuyacağız. Walter Benjamin ‘tarih galiplerin tarihidir’ diyor. Niçin? Çünkü vesikaları da galipler bırakır. Mağlup olanlar tarihte de yoktur. Galipler tarihi birazda kendi bulundukları yerden okurlar. Vesikaları da bizler galiplerin bıraktığı şekilde okuruz. Ama iyi tarihçiler kaybedenlere ilişkin tarih içerisindeki iktidar mücadelelerine de ilişkin okumaları yaparak daha iyi bir bütüncül bir bakışa sahip olmaya çalışırlar. O yüzden tarihe bakarken nasıl baktığın, nereden baktığın tarihteki siyaset, iktidar mücadelesi, ideoloji, egemenlik bunlara dair okumalara bakarak anlamaya çalışırsın. Bunların hepsi olup bitenleri değerlendirirken aklımızın gerisinde önümüzdeki olayları aydınlatmaya çalıştığımız fenerler gibi görmek lazım” ifadelerini kullandı.

Tarihe ilişkin abartılı bir bakışın, bugüne ve geleceğe ilişkin inançsızlığın da bir unsuru olabileceğini dile getiren Bostancı, şunları söyledi:

“Osmanlı İmparatorluğu büyük bir imparatorluk ama gözümüz kamaşarak oraya da bakarsak Osmanlıyı da anlayamayız. Hataları ve kusurları olan bir imparatorluk onları da görmek gerekir. 600 yıllık bir imparatorluktan bahsediyoruz. Geleneksel tarzda tarıma dayalı gaza ve fetih üzerine örgütlenmiş bir askeriyenin olduğu, 3 sosyal tabaka üzerine teşkil etmiş, bugün bizim anlamakta zorlanacağımız milletler çerçevesi şeklinde bir anlayışla geniş bir özgürlüğü ahaliye tanıyarak hayatını sürdürmüş bir imparatorluktan bahsediyoruz. Osmanlı İmparatorluğunun hayatını tutarlı bir şekilde okumak gerekir. Ama fazlasıyla bir hayranlık geçmişe yönelik olağanüstü işler yaptı şeklinde bir perspektif bize bugünü ve geleceğe ilişkin iddialarımızı karartan sonuç da doğurabilir. Bu yüzden dikkat etmek gerekir. Tarihe ilişkin abartılı bir bakışla bunu öne çıkarmak, bugüne ve geleceğe ilişkin inançsızlığın da bir unsuru olabilir. O yüzden bugünün kuşaklarının da en az dünküler kadar büyük önemli işler yapabilme kapasitesinde olduklarını görmek gerekiyor.”

“Osmanlı son dönemlerinde ‘Hasta Adam’ olarak görülüyordu”

Osmanlı İmparatorluğunun 600 yıllık hayatının son dönemlerinde ‘Hasta Adam’ olarak değerlendirildiğini ve Osmanlı Devletinde oluşan fikir akımlarına değinen Botancı, şunları aktardı:

“Geniş topraklar üzerinde egemen olmakla birlikte bu egemenliğini bir bakıma İngiltere, Fransa, Rusya sonra Almanya arasındaki çeşitli anlaşmalara ve çelişkilere dayalı olarak sürdürdü. Son 100 yıllık hayatı buna dayanır. Rusya’da I. Nikola döneminde Ruslar Ortodoksların hamisi ve yavaş yavaş ortaya çıkan Panslavizm’in kılıcı olma iddiasıyla Osmanlı İmparatorluğu üzerinde bir egemenlik ve egemen devlet olmak için bir çabanın içerisine girerler. 1830’lardan sonra Osmanlı İmparatorluğu toprakları üzerinde Rusya’nın daha fazla nüfuz kazanacağına ilişkin kaygılar, İngiltere ve Fransa tarafından görüldüğünde hepimizin bildiği 1854 yılındaki Kırım Harbi yaşanır. Çünkü yıkılan bir imparatorluğu nasıl paylaşacağız, kim ne kadar alacak buna ilişkin bir kaygı ve Rusya’nın aslan payı alacağına ilişkin endişeler İngiltere ve Fransa’yı iş birliği içerisinde Osmanlı ile birlikte Rusya’ya karşı Kırım Savaşına sevk eder. Osmanlı ‘Hasta Adam’ muamelesi görür. Osmanlı kendi içerisinde de devleti nasıl kurtarmak gerekir en temel fikri ile hareket eder. Osmanlıdan Cumhuriyete de devleti nasıl kurtarmak fikri intikal etti ve insanlar devlete ve topluma karşı çeşitli fikirler, ideolojiler, anlatılar geliştirerek büyük hikayenin parçası olmaya çalıştılar. Malum önce Osmanlılık ortaya çıkar bir Osmanlı milleti inşa edelim bu çerçevede Hristiyanlar, Ermeniler, Rumlar, Araplar, Türkler bunların hepsi Osmanlı milleti olarak bir birlik oluştursunlar. Osmanlı Milleti, Avrupa’da da milliyetçilik akımı başlamıştı. Osmanlıcılık tutmadı. İttihat Terakki bunun üzerine önce yine Osmanlılık ama Yunan isyanı ve sonrasındaki gelişmelerle birlikte daha çok Türkçülüğe, Türkleri esas alan bir yaklaşımla Osmanlıyı ayakta tutmaya dönük bir siyasal yaklaşımın içerisine girdiler. Ondan sonrada İttihat Terakkinin içindeki liberal kesim tasfiye oldu. İttihat Terakkinin daha katı daha askeri daha disiplinli bir şekilde toplumu inşa etmeye inanan kadrolar egemen hale geldi.”

Dağılan Osmanlı Devletinde yeniden bağımsız alan oluşturmak ve imparatorluğun omurgasını oluşturan Türklerin bir devlet kurmasını temin etmenin olağanüstü önemli bir iş olduğunu belirten Bostancı, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu çaba bizdeki istiklal harbi süreci içerisindeki tarihte kayıtlıdır. Bütün ordular tasfiye olmuş, insanlar zaten savaş yorgunu, yıllarca cephede görev yapmışlar ama bu insanların önemli ölçüde hayatlarını kaybetme nedenlerinden birisi savaşta düşman saldırıları yahut bizim karşı tarafa zarar vermemiz değil; tifüs salgını, bitlenme, lojistik birtakım eksiklikler. Doğu cephemizde Ruslara karşı mücadele edilirken askerlerin durumu hakikaten son derece zordur. Ama aynı şey Rus askerleri için de zordur. Bu sadece I. Dünya Savaşı için değil, II. Dünya Savaşında Nazilerin olsun, Sovyetlerin olsun aynı şekilde insanları bir araya getirince birtakım sağlık problemleri doğuyor ve bunun getirdiği çok önemli ciddi kayıplar yaşanıyor. Bu dönemde Mondros mütarekesi ve silahların bırakılmasından sonra Anadolu’da bir milli mücadelenin örgütlenmesi ve bunun için harekete geçilmesi gerçekten olağanüstü bir çabanın, azmin bir girişimin bir inancın ifadesi olarak görülmeli. Osmanlı İmparatorluk askerlerinin mütareke ile silahlarını bırakmış olmakla birlikte bağımsızlık mücadelesine temel teşkil edecek bir biçimde Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri kuruldu. Her yerde insanları örgütleyen yine zabıtan sınıfından Anadolu’da ve Rumeli’de şehirlerde düşmana karşı insanları örgütlemeye başladılar. O dönemde parlak bir subay olan Mustafa Kemal İstanbul’da Mondros Mütarekesinin ardından bir süre kalır. Oradaki siyasal gelişmeleri takip eder. İstanbul merkezli olarak yeni bir devlet kurma ve ülkenin geleceğini tayin edebilme kapasitesine ve imkanlarına bakar. Bunun mümkün olmadığını gördükten sonra 19 Mayıs 1919 yılında Bandırma Vapuru ile çıkar. İstiklal Harbinin başlamasına teşkil eden adımı atar.”

“Afyonkarahisar İstiklal Harbinde kördüğümün çözüldüğü yerdir”

İstiklal Harbi’nde kördüğümün çözüldüğü yerin Afyonkarahisar olduğunu vurgulayan Bostancı, “Bu yüzden Afyonkarahisar Milli Mücadelenin omurgasıdır, bel kemiğidir. Hikayenin nihai bir şekilde yazılışının satırbaşıdır. Afyonkarahisar’a karayolu ile gelirken yer yer çeşitli tabelalar görürüz. ‘İstiklal Savaşının verildiği topraklara giriyorsunuz.’ Dumlupınar’ın orada şehitler anıtı vardır. Yoldan geçenler ne kadar içeriye girip şehitliğe uğrayıp neler olmuş buralarda somut kalmış miras üzerinden görmeye çalışıyorlar. O tabelalar muhakkak bize bir şey söylüyor. Ama birazda yakın tarihe ilişkin anlatımların yeterince sosyal ve iktisadi arka planı ile dile getirilmeyişi belli klişelere getirilmiş anlatımların olması zayıflamayı doğuruyor diye düşünüyorum. Afyonkarahisar Büyük Taarruz’un başladığı yer” dedi.

Anadolu coğrafyasında yaşamanın zor olduğunu ve bu toprakların dünya tarihinde de her zaman kritik rol oynadığını belirten Bostancı, “Bu coğrafyada yaşamak zor bir iş. Ayakta kalmak zor. Aynı zamanda bu topraklar dünya tarihinde de her zaman kritik rol oynamış topraklar. Çok çeşitli meydan okumalar ve tarihin sınamaları ile geçmişte karşılaştık bugünde karşılaşıyoruz. Bu coğrafyada yaşayan insanların tarihe baktıklarında görecekleri en önemli unsurlardan birisi bu büyük sınamalar ve meydan okumalardır. Dün vardı, bugünde var ve yarın da olacak. Asıl olan neler olup bittiğini dünyada yakın tarihte kimle karşı karşıya olduğumuzu problemlerin neler olduğunu tutarlı bir şekilde okuyabilmek. Aynı zamanda siyaset olur insanlar anlaşamazlar, rekabet içinde olurlar, sempati ve antipatileri de devreye girebilir ama bunların ötesinde siyaseti, kimliği, adı, sanı ne olursa olsun bu coğrafyada yaşayan tüm insanların kaderlerinin ortak olduğu bütün tarihsel maceralarda paylarına aynı şeyin düştüğünü yanında aynı şekilde pay alacaklarını hesaba katmaları ve bütün anlaşmazlıkların ötesinde ortak bir irade fikrine ve inancını muhafaza etmelerini çok önemli görürüm” ifadelerini kullandı.

Söyleşi soru cevabın ardından AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş’ın AK Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Naci Bostancı’ya plaket takdiminin ardından sona erdi.

Yorumlar (3)
mazhar özler 2 ay önce
4-5 senedir Afyonda yaşıyorum. Muharebelerin önemli bir bölümü afyonda geçmiş. Tanıtım konusu önemli bu işlerde.. Tam gezmeye fırsatım olmadı şehri.. Afyon milliyetçi muhafazakar bir yer. Ege bölgesinden çok iç anadolu gibi.. yaşantı ve fikir bakımından özellikle..Garibime gitti Atatürk pek sevilmiyor bu şehirde... En son Afyonluları kızdırmak için yunan dölü diyorlarmış onu duydum bir afyonlu abiden daha da çok şaşırdım.
Cihan 2 ay önce
Geri zekalı olan böyle düşünüyor ve buna inanıyorsun veya da Atatürk düşmanı sen olduğun korkundan dolaylı olarak için böyle mi itiraf ediyorsun sana bunu söyleyen abin mutlaka Yunan dölüdür en kısa sürede ait olduğu yere gitsin Afyon da tespit edilirse fazla yasamaz
Mehmet ardacı 2 ay önce
Afyon Ege'nin en geri kalmış yeridir Kütahya ile birlikte..özellikle sosyal hayat konusunda. 80lerde el ele tutuşan üniversite öğrencilerinin dovuldugu bir yerdi...Yunan dölü olayına gelince..afyonlulari kızdırmak amaçlı soylenmistir ... Gavur İzmir li gibi bir tavır... Afyonlukar olarak bu tabure kizariz ama ses etmeyiz fazla
Namaz Vakti 05 Temmuz 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
Günün Karikatürü Tümü
banner136