İşte Saffet Emre Tonguç'ıun Afyon hakkında yazdıkları;


Takvimler 30 Ağustos’a doğru yaklaşırken, Zafer Bayramımızın coşkusuna geri sayım başladı. Ben de bugün size o zaferin simge şehri Afyonkarahisar’dan biraz bahsedip ismini nasıl aldığını anlatayım.

Ülkemizdeki 7 coğrafi bölgenin 3’üne yayılan bir şehir Afyon. “Biz Anadolu’nun kavşak noktasıyız, kilidiyiz” der Afyonlular. Haklılar çünkü ülkemizin tarihine yazılan çok önemli savaşlar hep burada gerçekleşmiş. Bağımsızlığımızın simgesi olan Büyük Zafer de burada kazanılmış.

Şehrin en önemli tarihi eserlerinden biri kalesi. Çevreyi bütünüyle kontrol edecek şekilde yapılmış ve zapt edilmesi neredeyse imkansız olacak şekilde planlanmış. Kalenin ilk inşası Hititler’e kadar uzanıyor ama zaman içinde eklemeler yapılmış.  Hem değişmiş hem genişlemiş.

Malazgirt Savaşı’ndan sonra şehre yerleşen Selçuklular, bu kaleye “Karahisar” adını vermiş. Osmanlı döneminde ise 2. Selim’in isteğiyle kale onarımdan geçmiş. Bu onarım sırasında en kaliteli afyonun bu civarda yetiştiğini görülünce kalenin ve şehrin adı Afyonkarahisar olarak değiştirilmiş.

Kale bu kadar görkemli ve eski olunca efsaneleri de bol olmuş. Onlardan birine göre Battal Gazi bu kalenin önünde çarpışırken can vermiş. Ama onun öldüğüne inanmayan Bizanslılar, uzun yıllar onun korkusuyla yaşamaya devam etmişler ve tekrar geleceğine inanmışlar.