Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantıları Meclis Başkanı Mehmet Siper başkanlığında devam ediyor. Toplantı gündem maddelerinin Meclis üyelerine okunmasıyla başladı. Okunan gündem maddeleri ilgili komisyonlara havale edildi.

Whatsapp Image 2024 06 04 At 12.05.42

Meclisin 2’inci oturumunda gündeme gelen maddeler şunlar:

Afyon’da Mezarlıkta Dehşet: Kepçe Alev Alev Yandı... İşte O Anlar... Afyon’da Mezarlıkta Dehşet: Kepçe Alev Alev Yandı... İşte O Anlar...

7.⁠ ⁠MADDE: İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 6. maddesinin (b) bendi gereğince; İl Genel Meclisinin İlçeden seçilen üyeleri arasından seçeceği bir temsilcinin İlçe İnsan Hakları Kurulunda görev alması konusunun görüşülmesi konusu gündeme geldi. Gündeme gelen maddenin İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu ile aile ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’na sevki oy birliği ile kabul edildi.

8.⁠ ⁠MADDE: İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Aydın Köyünde yer alan, tapusunda 104 ada, 1 parsel, 112 ada, 4 parsel, 123 ada, 4, 123 ada, 5 parsel, 124 ada, 1 parsel numarası ile kayıtlı taşınmazların tamamı ile 101 ada, 89 taşınmazın 217.608,31 m²'lik kısmı ve 105 ada, 151 parsel numaralı taşınmazın 130.750,37 m²'lik kısmından ibaret olan, mülkiyeti Maliye Hâzinesi ve Kamu Orta Malı olan toplam 365.584,16 m²'lik taşınmazlar üzerinde 3367 sayılı Kanun kapsamında "Köy Gelişme Planı" amaçlı olarak hazırlanan. İmar Planı ve eklerinin onaylanması konusunun görüşülmesi konusu gündeme geldi. Gündeme gelen maddenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na sevki oy birliği ile kabul edildi.

9.⁠ ⁠MADDE: İlimiz Dazkırı İlçesine bağlı Akarca Köyünde 71, 72, 73, 88, 89, 768, 769, 778, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 795, 800, 801, 805, 806, 808, 809, 810, 811, 812, 846, 847, 848, 850, 852, 854, 855, 856, 873, 874, 875 ve 876 parsel numaralı taşınmazların tamamı ile 328 parsel numaralı taşınmazın 31.916,48 m²'lik kısmından oluşan toplam 266.912,48 m²'lik alan için hazırlanan İmar Planı ve eklerinin onaylanması konusunun görüşülmesi gündeme geldi. Gündeme gelen maddenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na sevki oy birliği ile kabul edildi. 

10.⁠ ⁠MADDE: İlimiz Dinar İlçesine bağlı Çiçektepe/Fatih Köyünde yer alan, tapusunda Beşdere Mevkii, 171 ada, 237 parsel numarası ile kayıtlı, mülkiyeti Sınırlı Sorumlu Karaadil Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifı'ne ait 17.200,00 m²'lik taşınmaz üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)" amaçlı olarak hazırlanan İmar Planı ve eklerinin onaylanması konusunun görüşülmesi gündeme geldi. Gündeme gelen maddenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na sevki oy birliği kabul edildi.

11.⁠ ⁠MADDE: İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Türkmenakören Köyünde yer alan, tapusunda Arkaç Mevkii, 40, 41 ve 42 parsel numaraları ile kayıtlı taşınmazlar üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)" amaçlı olarak hazırlanan ve İl Genel Meclisimizin 09.10.2020 tarih ve 268 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarında sınır düzeltilmesi amacıyla hazırlanan İmar Planı ve eklerinin onaylanması konusunun görüşülmesi gündeme geldi. Gündeme gelen maddenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na sevki oy birliği kabul edildi.

12.⁠ ⁠MADDE: İl Özel İdaresi görev ve yetki alanı içinde yürütülen işlere ait, 2024 yılı inceleme ve etüt bedellerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi gündeme geldi. Gündeme gelen maddenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, Plan ve Bütçe Komisyonu’na ve Yatırımlar Kararlar Takip Komisyonu’na sevki oy birliği ile kabul edildi. 

Görüşülen maddeler ilgili komisyonlara sevk edildikten sonra toplantı sona erdi.

Editör: Kudret Kuş