banner16

banner15

Afyon'da o kaymakamlık iki sözleşmeli personel alacak! İşte şartlar…

​​​​​​​Bayat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, personel alacağını duyurdu. İlan kapsamında bir adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi”  ve bir adet ‘’büro görevlisi’’ unvanlarında iki adet sözleşmeli alınacak. Başvurular 29 Ocak’ta başladı, 5 Şubat’a kadar devam edecek. 

GÜNDEM 30.01.2021, 10:32 30.01.2021, 11:17
Afyon'da o kaymakamlık iki sözleşmeli personel alacak! İşte şartlar…
banner18

Konuyla ilgili detaylar şöyle: 

BAYAT SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

“Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve Büro Görevlisi” Alım İlanı

Bayat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına aşağıda belirtilen niteliklerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile 16.04.2012 tarihinde yürürlüğe konulan ve 24.12.2013 tarih ve 2013/9 sayılı Fon Kurulu Kararı ile   SYD Vakıflarında  çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca aşağıdaki esaslar dahilinde istihdam edilmek üzere bir adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi”  ve bir adet ‘’büro görevlisi’’ unvanlarında iki adet sözleşmeli personel alınacaktır ve deneme süresi iki ay'dır.

Personel alımında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 

A. ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR 

v Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

v Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

v Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak, 

v Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

v Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

v 2019 ve 2020 KPSS P3 Puan türünde en az 60 puan almış olmak.

B. ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 

v  4 yıllık lisans eğitimi veren Yüksek Öğretim Kurumlarında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Halkla İlişkiler bölümlerinden mezun olmak

v  Başvuru tarihi itibariyle son bir yıldır Bayat ilçesinde ikamet ediyor olmak

v  Bilgisayar ve Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak. 

v  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. 

v Seyahat engeli bulunmamak

v Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

v Öğrenmeye ve sürekli gelişime açık olmak

v Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak

v En az B sınıfı ehliyete sahip olmak

C. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER. 

v Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü personel başvuru formu(online başvuru sırasında verilen form.) 

v  Özgeçmiş

v KPSS P3 sonuç belgesi fotokopisi.(Başvuru sırasında internet üzerinden kontrol edilecektir.)

v Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli aslı gibidir örneği 

v  Kimlik fotokopisi. 

v Adli sicil kaydı. 

v 2 adet vesikalık fotoğraf. (Son altı ay içinde çekilmiş)

v Ayrıntılı İkametgâh Belgesi

v Askerlik Durum Belgesi

v En az B sınıfı Ehliyet Belgesi

v Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya ile özrü bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınacak Sağlık Raporu (Mülakatı kazananlardan mülakat sonrası istenecektir) 

Not: Belgeler, mülakattan önce istenecek olup belgelerin teslimi esnasında asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin gösterilmesi gerekmektedir. İlanda belirtilen şartları taşımayan adayların evrakları teslim alınmayacaktır. Belgelerini teslim etmeyen adaylar mülakat listesine giremeyecek ve eksik belge ile başvuru kabul edilmeyecektir. Teslim edilen belgeler hiçbir surette iade edilmeyecektir.

D. SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 

1- Başvurular 29/01/2021 ve 05.02.2021 tarihleri arasında online olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü SYDV personel alım ilanlarısekmesinden(https://vakifilan.ailevecalisma.gov.tr/Login.aspx?ReturnUrl=%2f)  yapılacaktır. 

2-Online başvurusunu tamamlayan adaylar başvuru için istenen belgeleri 09/02/2021 tarihi mesai bitimine kadar (16:00)  Vakfımız Başkanlığına elden ya da posta yoluyla teslim etmek zorundadır. Bu tarihten sonra evrak teslim alınmayacaktır.

3-Başvurular arasından, işe alınacak toplam personel sayısının 5 katı kadar aday KPSS puanına göre sıralanıp (yüksek puandan düşük puana doğru) mülakata alınacaktır. 

4-Gerekli şartları taşıyan adaylar 10/02/2021 tarihinde Bayat Kaymakamlığı resmi web sitesinde (www.bayat.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır. 

5-Mülakat 11/02/2021 tarihinde saat 13.30’da yapılacaktır. 

6-Mülakat Bayat Kaymakamlık Makamında yapılacaktır.

E. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN DUYURULMASI VE 

SÖZLEŞME İMZALANMASI

1-Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde belirtilen unvan için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar mülakata çağrılmayacaktır. 

2-Mülakatta adaylar; 

v  Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

v  Liyakati (yeterliliği), temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

v  Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

v  Genel kültürü, 

v  Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir. 

3-Mülakat sonunda atanmaya hak kazanan adayın ismi www.bayat.gov.tr adresinde ilan edilecek ve ayrıca mülakat sonucunu kazananın adresine gerekli tebligat yapılmayacaktır.

4-Atanmaya hak kazanan adayın, sonucun tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Bayat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na şahsen teslim etmesi gerekmektedir. 

5-Mülakatı kazanan adayın yanlış beyan vermesi veya aranılan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması, ayrıca istenilen belgeleri süresi içinde teslim edememesi durumunda aday ile sözleşme imzalanmayacaktır. 

F.MÜLAKAT KONULARI

v Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Hukuku ve Türk Anayasa Tarihi

v  Genel Kültür ( Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel Konular)

v 4857 Sayılı İş Kanunu

v 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

v 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

v Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Teşkilat Yapısı ve Mevzuatı (Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Kurum Yönetmelikleri, Genelgeler, Yönergeler)

v Bilgisayar becerilerini ölçme(Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Word programlarını kullanabilme becerileri ölçülecektir.)

 -  İstihdam edilecek olan Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisi Vakfımızın Özel Hukuk Tüzel Kişiliğine haiz bir kurum olması sebebiyle, 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi statüsünde Belirsiz Süreli Sözleşme yapılacaktır.

 -  Çalışma saatleri hafta içi 08:30-17:30 saatleri arasında günlük 8 saat olmak üzere haftalık toplam 40 saattir. İşin deneme süresi 2 ay olup, Vakıf Mütevelli Heyetince işe uygun görülmemesi durumunda sözleşme feshedilebilir.

 -  Vakıf mülakat sonucunda personel alıp almamakta ve işe başlangıç tarihini belirlemekte serbesttir.

İLANEN DUYURULUR 29/01/2021

İLETİŞİM 

Bayat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 

Hürriyet Mahallesi Şehit Bahadır Özenç Caddesi

No:4/D 03780 Bayat/AFYONKARAHİSAR

Tel:(272) 4912118 Web: www.bayat.gov.tr 

e-posta: bayatsydv@gmail.com 

AFYON POSTASI'NI TELEFONUZA İNDİRİN, AFYON'DA OLAN BİTEN HER ŞEYİ ANINDA ÖĞRENİN

-Android işletim sistemine sahip cihazlara indirmek için tıklayın...

-İOS (Apple) İşletim sistemine sahip cihazlara indirmek için tıklayın... 

-İnstagram'da Afyon Postası'nı takip edin...

Afyon Postası Whatsapp ve BİP Hattı: 0539 248 93 03...

Yorumlar (1)
Mehmet 1 ay önce
Son bir yıldır bayatta ikamet ediyor olmak demek kişilerin belli olduğunu gösterir. Biraz liyakat. Eşim için başvuralım dedim ki ters tepti.
açık
Namaz Vakti 05 Mart 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 27 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 27 43
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 27 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. West Ham 26 45
7. Liverpool 27 43
8. Tottenham 26 42
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 27 23
19. West Bromwich 27 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20