banner16

banner15

Afyon'da o kaymakamlık iki sözleşmeli personel alacak! İşte şartlar…

​​​​​​​Bayat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, personel alacağını duyurdu. İlan kapsamında bir adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi”  ve bir adet ‘’büro görevlisi’’ unvanlarında iki adet sözleşmeli alınacak. Başvurular 29 Ocak’ta başladı, 5 Şubat’a kadar devam edecek. 

GÜNDEM 30.01.2021, 10:32 30.01.2021, 11:17
Afyon'da o kaymakamlık iki sözleşmeli personel alacak! İşte şartlar…
banner18

Konuyla ilgili detaylar şöyle: 

BAYAT SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

“Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve Büro Görevlisi” Alım İlanı

Bayat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına aşağıda belirtilen niteliklerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile 16.04.2012 tarihinde yürürlüğe konulan ve 24.12.2013 tarih ve 2013/9 sayılı Fon Kurulu Kararı ile   SYD Vakıflarında  çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca aşağıdaki esaslar dahilinde istihdam edilmek üzere bir adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi”  ve bir adet ‘’büro görevlisi’’ unvanlarında iki adet sözleşmeli personel alınacaktır ve deneme süresi iki ay'dır.

Personel alımında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 

A. ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR 

v Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

v Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

v Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak, 

v Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

v Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

v 2019 ve 2020 KPSS P3 Puan türünde en az 60 puan almış olmak.

B. ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 

v  4 yıllık lisans eğitimi veren Yüksek Öğretim Kurumlarında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Halkla İlişkiler bölümlerinden mezun olmak

v  Başvuru tarihi itibariyle son bir yıldır Bayat ilçesinde ikamet ediyor olmak

v  Bilgisayar ve Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak. 

v  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. 

v Seyahat engeli bulunmamak

v Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

v Öğrenmeye ve sürekli gelişime açık olmak

v Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak

v En az B sınıfı ehliyete sahip olmak

C. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER. 

v Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü personel başvuru formu(online başvuru sırasında verilen form.) 

v  Özgeçmiş

v KPSS P3 sonuç belgesi fotokopisi.(Başvuru sırasında internet üzerinden kontrol edilecektir.)

v Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli aslı gibidir örneği 

v  Kimlik fotokopisi. 

v Adli sicil kaydı. 

v 2 adet vesikalık fotoğraf. (Son altı ay içinde çekilmiş)

v Ayrıntılı İkametgâh Belgesi

v Askerlik Durum Belgesi

v En az B sınıfı Ehliyet Belgesi

v Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya ile özrü bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınacak Sağlık Raporu (Mülakatı kazananlardan mülakat sonrası istenecektir) 

Not: Belgeler, mülakattan önce istenecek olup belgelerin teslimi esnasında asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin gösterilmesi gerekmektedir. İlanda belirtilen şartları taşımayan adayların evrakları teslim alınmayacaktır. Belgelerini teslim etmeyen adaylar mülakat listesine giremeyecek ve eksik belge ile başvuru kabul edilmeyecektir. Teslim edilen belgeler hiçbir surette iade edilmeyecektir.

D. SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 

1- Başvurular 29/01/2021 ve 05.02.2021 tarihleri arasında online olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü SYDV personel alım ilanlarısekmesinden(https://vakifilan.ailevecalisma.gov.tr/Login.aspx?ReturnUrl=%2f)  yapılacaktır. 

2-Online başvurusunu tamamlayan adaylar başvuru için istenen belgeleri 09/02/2021 tarihi mesai bitimine kadar (16:00)  Vakfımız Başkanlığına elden ya da posta yoluyla teslim etmek zorundadır. Bu tarihten sonra evrak teslim alınmayacaktır.

3-Başvurular arasından, işe alınacak toplam personel sayısının 5 katı kadar aday KPSS puanına göre sıralanıp (yüksek puandan düşük puana doğru) mülakata alınacaktır. 

4-Gerekli şartları taşıyan adaylar 10/02/2021 tarihinde Bayat Kaymakamlığı resmi web sitesinde (www.bayat.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır. 

5-Mülakat 11/02/2021 tarihinde saat 13.30’da yapılacaktır. 

6-Mülakat Bayat Kaymakamlık Makamında yapılacaktır.

E. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN DUYURULMASI VE 

SÖZLEŞME İMZALANMASI

1-Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde belirtilen unvan için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar mülakata çağrılmayacaktır. 

2-Mülakatta adaylar; 

v  Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

v  Liyakati (yeterliliği), temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

v  Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

v  Genel kültürü, 

v  Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir. 

3-Mülakat sonunda atanmaya hak kazanan adayın ismi www.bayat.gov.tr adresinde ilan edilecek ve ayrıca mülakat sonucunu kazananın adresine gerekli tebligat yapılmayacaktır.

4-Atanmaya hak kazanan adayın, sonucun tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Bayat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na şahsen teslim etmesi gerekmektedir. 

5-Mülakatı kazanan adayın yanlış beyan vermesi veya aranılan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması, ayrıca istenilen belgeleri süresi içinde teslim edememesi durumunda aday ile sözleşme imzalanmayacaktır. 

F.MÜLAKAT KONULARI

v Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Hukuku ve Türk Anayasa Tarihi

v  Genel Kültür ( Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel Konular)

v 4857 Sayılı İş Kanunu

v 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

v 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

v Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Teşkilat Yapısı ve Mevzuatı (Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Kurum Yönetmelikleri, Genelgeler, Yönergeler)

v Bilgisayar becerilerini ölçme(Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Word programlarını kullanabilme becerileri ölçülecektir.)

 -  İstihdam edilecek olan Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisi Vakfımızın Özel Hukuk Tüzel Kişiliğine haiz bir kurum olması sebebiyle, 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi statüsünde Belirsiz Süreli Sözleşme yapılacaktır.

 -  Çalışma saatleri hafta içi 08:30-17:30 saatleri arasında günlük 8 saat olmak üzere haftalık toplam 40 saattir. İşin deneme süresi 2 ay olup, Vakıf Mütevelli Heyetince işe uygun görülmemesi durumunda sözleşme feshedilebilir.

 -  Vakıf mülakat sonucunda personel alıp almamakta ve işe başlangıç tarihini belirlemekte serbesttir.

İLANEN DUYURULUR 29/01/2021

İLETİŞİM 

Bayat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 

Hürriyet Mahallesi Şehit Bahadır Özenç Caddesi

No:4/D 03780 Bayat/AFYONKARAHİSAR

Tel:(272) 4912118 Web: www.bayat.gov.tr 

e-posta: bayatsydv@gmail.com 

AFYON POSTASI'NI TELEFONUZA İNDİRİN, AFYON'DA OLAN BİTEN HER ŞEYİ ANINDA ÖĞRENİN

-Android işletim sistemine sahip cihazlara indirmek için tıklayın...

-İOS (Apple) İşletim sistemine sahip cihazlara indirmek için tıklayın... 

-İnstagram'da Afyon Postası'nı takip edin...

Afyon Postası Whatsapp ve BİP Hattı: 0539 248 93 03...

Yorumlar (1)
Mehmet 5 ay önce
Son bir yıldır bayatta ikamet ediyor olmak demek kişilerin belli olduğunu gösterir. Biraz liyakat. Eşim için başvuralım dedim ki ters tepti.
18°
açık
Namaz Vakti 24 Haziran 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30