Şirketten yapılan açıklamaya göre, anket, üst düzey risk yöneticilerinin (CRO) temel yeteneklerini nasıl güçlendirdiğini ve stratejik danışman olarak şirketlere nasıl katkı sağladığını gösteriyor.

Sigortacılık sektöründe CRO'lar, son dönemde giderek artan ve çeşitlenen risklerle karşı karşıya kalıyor. Bu risk ortamı CRO'ların daha fazla sorumluluk ve geniş bir konu yelpazesiyle ilgilenmesine, iş tanımlarının da çok yönlü hale gelmesine neden oluyor.

Anketin sonuçları, sigorta CRO'larının günümüzde ve gelecek dönemde karşılaşabileceği kritik sorunları ortaya koyuyor. Buna göre, siber güvenlik, teknoloji dönüşümü ve jeopolitik gelişmeler ile ilgili konular risk sıralamasında öncelik taşıyor.

CRO'ların riskleri yönetmek ve olası aksaklıkların önüne geçmek için daha eleştirel düşünme becerisi, daha güçlü analitik ve daha fazla kurumsal çevikliğe sahip olması gerekiyor. Sigorta kurumlarının risklerinin doğru ve proaktif bir şekilde tanımlanması, etkin bir şekilde yönetilmesi ve sürdürülebilir büyüme sağlanması için CRO'ları kilit alanlara yönlendiriyor.

Araştırmaya göre, CRO'lar için siber güvenlik (yüzde 68), jeopolitik (yüzde 56) ve iklim (yüzde 50) konularındaki riskler, gelecek üç yıl içinde en kritik gündem maddeleri arasında yer alıyor. Yapay zeka ve makine öğrenimi (yüzde 43) ile yetenek açıkları (yüzde 41) riskleri ise devamında geliyor.

Kibar Holding "EŞİT ÜCRET Sertifikası" almaya hak kazandı Kibar Holding "EŞİT ÜCRET Sertifikası" almaya hak kazandı

- GenAI teknoloji kullanımının artması iş gücünü etkileyebilir hale geliyor

Sigortacılar için birden fazla alanda ciddi tehditler oluşturan bu kategorilerin birbiriyle kesişmesi, ortaya çıkabilecek riskleri çok daha karmaşık hale getirebiliyor. Jeopolitik risklerin daha yoğun siber saldırıya yol açması ve daha fazla makroekonomik dalgalanma yaratması mümkün olabiliyor. Benzer şekilde, GenAI teknoloji kullanımının artması da zamanla daha büyük yetenek açıklarına yol açıp iş gücünü etkileyebilir hale geliyor.

Yapay zeka teknolojisinin getirdiği riskler, yönetişim ve gözetim için sağlam bir yaklaşım gerektiriyor. Sigortacılık sektöründeki CRO'ların veri güvenliği ve gizliliği için mevcut standartları güçlendirme, yapay zeka ve makine öğrenimine yönelik riskleri yönetmek için yeni yönetişim çerçeveleri geliştirme, etik ve önyargılarla ilgili endişeleri giderme gibi konularda şirketlere liderlik etmesi gerekiyor.

Ancak anket sonuçları, sigorta CRO'larının sadece yüzde 26'sının şirketlerinde yapay zekanın ve makine öğreniminin etkin kullanılmasını sağlamak için gerekli kontrolleri oluşturduğunu gösteriyor. Katılımcıların yüzde 50'si ise şirketlerinin bu tür uygulamaları araştırdığını veya henüz uygulama aşamasında olduğunu belirtiyor.

Anket sonuçları ayrıca CRO'ların yeniliği ve sürdürülebilir büyümeyi mümkün kılmak, en önemli dönüşüm girişimlerine katılmak ve bu alanlarda şirketlere liderlik etmek istediklerini ortaya koyuyor. Bu dönüşüm süreçlerinde CRO'lar, maliyet ve fayda analizleri yapmak, alternatif stratejiler belirlemek, etkin tedarik zinciri modelleri uygulamak, düzenleyici etkileri değerlendirmek gibi birçok alanda önemli girdiler sağlayabilir.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri ve Şirket Ortağı Levent Atakan, sigortacılık sektöründe üst düzey risk yöneticilerinin rolünün artık sadece risk yönetimiyle sınırlı kalmayıp, stratejik danışmanlık ve liderlik gerektiren çok yönlü bir görev haline geldiğini belirtti.

Atakan, "Bugüne kadar CRO'ların gündeminde bu kadar çeşitli veya kritik öncelikler bulunmuyordu ancak yeni zorluklar, daha güçlü analitik becerilere ve kurumsal çevikliğe sahip olunmasını gerektiriyor. Küresel çapta gerçekleştirdiğimiz anketimizin sonuçları da sektör standartlarını anlamak ve ortaya çıkan en iyi uygulamaları belirlemek için faydalı bir temel içerik sunuyor." ifadelerini kullandı.

EY Türkiye Finansal Risk Hizmetleri Şirket Ortağı Ezgi İvecan ise CRO'ların dönüşüm süreçlerinin her bir adımına değer katmak için çeşitli fırsatların bulunduğunu vurgulayarak, EY ve IIF tarafından ilk kez sigortacılık alanında gerçekleştirilen risk yönetimi anketi, CRO'ların stratejik katkı sağlamalarının yanı sıra tekniksel ve taktiksel olarak risk yönetimi yeteneklerini güçlendirmeye devam edebileceğini gösterdiğini ifade etti.

İvecan, "Ayrıca bu zorlu yolda CRO'lar, sektördeki üst düzey yöneticilere ve yönetim kurullarına iç görü sağlayarak, inovasyona zemin hazırlayarak, güçlü bir risk kültürü oluşturarak şirketlerin operasyonel dayanıklılıklarının sürdürülmesine yardımcı olabilir." açıklamasında bulundu

Kaynak: aa