Milli Birlik Caddesi üzerindeki PTT şubesi önünde yapılan basın açıklamasında Türkiye Kamu-Sen adına konuşan Türk Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Nizamettin Şenol,  çok yakın bir zamanda 95. kuruluş yıldönümünün kutlanacağı Cumhuriyetin ve milli devlet yapısının büyük saldırılarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Şenol, birkaç yıl önce, adına “Çözüm Süreci” denilen, gerçekte ise çözülüm süreci olan birtakım uygulamalarla milli kimliğin yok edilmek istendiğini, bu topraklardan Türk adı silinmeye çalışıldığını belirterek, şunları kaydetti:  “Bu rezaletler zincirinin bir halkası da 1933 yılından beri okullarımızda okutulmakta olan Andımızın kaldırılması olmuştu. Hatırlanacağı üzere o tarihlerde gerek bireysel gerekse Türk Eğitim-Sen olarak açtığımız davalarla, sözde Çözüm Sürecinin bir parçası olan Andımızın kaldırılmasını, Danıştay nezdinde yargıya taşımıştık. Nitekim Danıştay 8. Dairesi de 24.04.2018 tarihli kararıyla Öğrenci Andını kaldıran işlemi hukuka aykırı bularak, 1933 yılından 2013 yılına dek 80 yıl boyunca okullarımızda okutulan Andımızın yeniden okutulmasının önünü açtı. Ama ne hikmetse bir anda ülkemizde kıyamet koptu; ne kadar açılımcı ne kadar çözülümcü varsa meydanlara fırlayıp, Andımız üzerinden yeniden Türk milli kimliğine karşı saldırıya geçti. Bu kesim, içinde yaşattığı Devletin kurucu değerleriyle hesaplaşma arzusunu, Öğrenci Andının ırkçı söylemler içerdiği safsatası ile gizleme çabası içine girdi.”