Kütahyalı KOAH hastası ev sahibi "sigara içmeyen" kiracı arıyor Kütahyalı KOAH hastası ev sahibi "sigara içmeyen" kiracı arıyor

İİF Amfi’de düzenlenen ve İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Çelik’in konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe fakültenin öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

Etkinliğin ilk bölümünde İslami İlimler Fakültesi öğrencileri tarafından oluşturulan toplulukların etkinliklerini yakından takip ettiğini ve tüm bu etkinlikler emek veren öğrenci ve danışman öğretim üyelerini kutladığını kaydeden Prof. Dr. Ali Çelik, açılış dersine İslam tarihinde hadis öğreniminin tarihinin cami, medrese ve nihayet darulhadisler şeklindeki gelişimini anlatarak başladı.

“Hadis öğrenmenin kültürümüzdeki yeri”

Hadis öğrenmenin kültürümüzdeki yerine değinen ve verilen bu eğitim-öğretim sırasındaki hoca-talebe ilişkisini özetleyen Prof. Dr. Çelik, bir hadis hocası ve öğrencisinde bulunması gereken adab konusunun kaynaklarda iyi niyet ve üstün ahlâk sahibi olmak, ehliyete riâyet etmek, kendisinden daha ehil olana saygı göstermek, karıştırma ihtimali belirince hadis rivayetini ve okutmayı bırakma, hadise ve hadis meclislerine ehemmiyet vermek, kitap yazmak ve ilmî faaliyetlerde bulunmak başlıkları altında incelendiğini söyledi.

“Hadis öğrencisi derse zamanında ve abdestli gelmeli”

Dekan Çelik, bir hadis öğrencisinin adabını ise iyi niyetli / ihlaslı olmak, hadisi ehlinden almaya çalışmak, öğrendiğiyle amel etmek, hocaya saygı göstermek, arkadaşlarına yardımcı olmak, tedrici bir metodla çalışmak, hadis usulüne önem vermek olarak sıraladıktan sonra konuşmasının son bölümünde, "Bir öğrencinin ders içi tutum ve davranışlarına değinecek olursak derse zamanında gelmeli, derse abdestli gelmeli, Hz. Peygamber’e ve sahabeye dua etmeli, hocasını edeple dinlemeli, öğrendiklerini hayatına tatbik etmeli, ilmin onurunu korumalı, bilgiyi farklı kaynaklardan teyit etmeli, öğrendiği hadisi müzakere etmeli ve ilmî kıskançlığa düşmemelidir. Topluluğumuzun ve faaliyetlerinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Kendilerine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. İHA

Kaynak: iha