Kovid 19 başlıklı makale coronavirüsünün ekonomiye olan etkisini anlatıyor.