CHP’li Görgöz’ün açıklaması şöyle: 

MİLLETİN SESİ MİTİNGİ 

4 Aralık’ta, Mersin Umut Meydanında, 100 binlerin katıldığı “Milletin Sesi” mitingini gerçekleştirdik. Taşıma yapılmadan, tamamen halkın talebi ve doğal katılımıyla gerçekleşen “Milletin Sesi” Mitingi, şehidimiz olduğu için müziksiz yapıldı. Sayın Kılıçdaroğlu’nun “Bizim kitabımızda umutsuzluk yok,  hangi duvarı örerlerse örsünler halk varsa her şey bitmiştir” sözleri, yaşadığımız ekonomik buhrandan nasıl çıkacağımıza dair çözüm önerileri, verdiği mesajlar, halkımızı ziyadesiyle umutlandırmıştır. Mitinge, “Gidiyor Tiran, geliyor gelmekte olan” “hükümet istifa” sloganları damgasını vurdu. “Milletin Sesi” mitingleri yapılmaya ve halka umut olmaya devam edecek. 

YÜNTAŞ KONUSU

YÜNTAŞ, Afyonkarahisar Belediyesinin bir kuruluşudur. Yayınlanmış haber kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre, YÜNTAŞ’ın 2020 yılı Sayıştay Raporu yayımlanmış. Sayıştay denetçilerinin yaptıkları incelemelerde; YÜNTAŞ şirketinde olması gereken şirketin “pay defterinin” olmadığı (yok olduğu) ortaya çıkarılmış. Öte yandan hazırlanan raporda, şirketin gelirlerinin giderlerini karşılamadığı, vergi ve sosyal güvenlik prim borcu yükünün bir hayli fazla olduğu vurgulanmış. Ayrıca raporda, YÜNTAŞ şirketine ait bazı demirbaşların varlığından haber alınamadığı da yayınlanmış. 

VAROLAN DEMİRBAŞLAR İLE DEMİRBAŞ KAYITLARI BİRBİRİNİ TUTMUYOR 

YÜNTAŞ’ın işlettiği işletmelere ait kayıtlı demirbaşlardan örneklem yoluyla seçilen demirbaşlardan bazılarının varlığıyla ilgili bilgi edinilememiş ve geçmiş yıllarda atıl duruma düştü ise kayıtların akıbeti konusunda açıklama yapılamamıştır. 

2020 yılı ve öncesinde envanter çalışması yapılmamış, işletmede kayıtlı envanterin mevcut durumu konusunda envanter defteri çıkarılmamıştır.

ŞİRKETİN PAY DEFTERİ YOK OLMUŞ

Şirketin hesap ve işlemlerinin incelenmesi sürecinde, 6102 sayılı Kanun’a göre ticari defterlerden sayılan ve ilgili Kanun maddesine göre çeşitli bilgileri içerecek şekilde tutulması gereken pay defteri, kayıp olduğu gerekçesiyle denetime sunulamamış. Şirketin ticari faaliyetleri yürütülürken olumsuz bir durum ile karşılaşılmaması için, mevzuatında belirtilen kayıt, belgeleme, defterlere işleme vb. yükümlülüklerinin basiretli tüccar özeni içinde yapılması gerekmektedir. 

YÜNTAŞ’IN GELİRLERİ GİDERLERİ KARŞILAMIYORMUŞ 

Afyonkarahisar Belediyesi YÜNTAŞ Gençlik Spor Kulübü Derneği ile Afyonkarahisar Belediye Gençlik Spor Kulübü Derneğine nakdi yardımda bulunulduğu görülmüştür. Bu durum, Şirketin idaresi açısından basiretli bir iş adamı olmanın gereklerinin yerine getirilmediği sonucunu doğurmaktadır. Kaldı ki, Şirketin genel mali durumuna bakıldığında, yıllar itibariyle gelirlerinin giderlerini karşılamaktan uzak olduğu, vergi ve sosyal güvenlik prim borcu yükünün fazla olduğu görülmektedir.

SPOR KULÜPLERİNE YARDIM MEVZUATA AYKIRI

Son üç yıllık süre içerisinde şirketten yapılan nakdi yardımlar 4.354.000,00 TL'dir. YÜNTAŞ’ın yıllar itibariyle zarar ediyor olması, yüksek tutarda vergi ve prim borcu altında bulunması da dahil olmak üzere finansal durum açısından sorunlu bir yapıya sahip olması, her ne kadar sermayesinin tamamı Belediyeye ait olsa da 6102 sayılı TTK gereği ayrı bir tüzel kişiliğinin bulunması, ayrı mali tabloları olması ve neticede ayrı bir kuruluş olması T.C. Sayıştay Başkanlığı YÜNTAŞ Akaryakıt Gıda İçecek Turizm Mermer Elektrik Nakliyat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 2020 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 19 gibi unsurlar birlikte değerlendirildiğinde, spor kulübü derneklerine yapılan nakdi yardımların gerek mevzuata ve gerekse şirketin mali durumuna uygun olmadığı aşikardır” denilmiştir. 

AT İZİ İT İZİNE KARIŞMIŞ 

Sayıştay’ın Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı ile ilgili de bir rapor yayınlamıştı. 

Bu rapora göre; özel kalem müdürünün harcama yetkisinin, açık bir biçimde bir başkan yardımcısı tarafından kullanıldığı, bu harcama yetkisinin, 657 ve 5018 sayılı Kanunlara uyarlı olmadığı da Sayıştay raporunda açıklanmıştı. Belediye, tesbiti yapılan hatalı harcamayı kabul edilmiş ve mevzuata uyacaklarını söylemişti. 

OĞLAN ÇALMIŞ OYUNA GÖTÜRMÜŞ, ÇOBAN ÇALMIŞ KOYUNA GÖTÜRMÜŞ

Afyonkarahisar Belediyesine ait YÜNTAŞ’ın ve Afyonkarahisar Belediyesinin Sayıştay’ın yaptığı denetleme sonucunda böylesi uygunsuz bir durumda olmaları sadece bir açıklamayla geçiştirilecek bir durum değildir. 

İktidarın geneldeki ve yereldeki temsilcilerinin yönetim anlayışı ve yönetme biçimi budur. Denetleme yok, iş takibi yok, hesap-kitap yok, siyasi-ticari ahlak yok, kurumsallık hiç yok! 

Kaybolan paralar, zarar ettirilen şirketler, ödenmeyen vergiler ve SGK primleri ve borçlandırılan belediye ve kurumlar… Çok yazık! 

Bu çok önemli vakaların takipçisi olacağız.