banner16

banner15

25.04.2021, 01:42 1743

BÜYÜKŞEHİR MESELESİ

“Birlikte hareket güç; birlikte düşünme ise sinerji oluşturur”

Uzun bir zamandır Afyonkarahisar ilinin büyükşehir olması gündemdeydi. 2024 yerel seçimlerinde de ilimizin büyükşehir statüsünde seçime girmesini bekliyoruz. Buna hazır mıyız ya da değil miyiz, gelin birlikte değerlendirmeye çalışalım. Öncelikle gerek şehirler gerekse büyükşehirler için temel unsur, ekonomik bağımsızlık endeksi ve bunun bir sonucu olarak da etkin bir kurumsal yönetişim oluşturmaktan geçiyor. Bu konuyu Afyonkarahisar ilinde ilk tartışan kişilerden birisiyim. İlk olarak 2014 yılında Kanal 3’de Nail Azbay ile “Söz Hakkı” programında ayrıntılı bir değerlendirme yapmıştık. Bugün konuyu değerlendirirken, zaman zaman o gün için söylediklerimize de giderek karşılaştırmalı bir değerlendirme yapabiliriz. Çünkü büyükşehir konusuyla birlikte; il özel idaresi, ulaşım, yeni merkez ilçe kurulması, ilçelerin durumu, köylerin statüsü, imar, vergiler ve daha birçok unsur tamamen değişiyor.

İlk tartışmamıza turizm konumuzla başladığımızda; 2013 yılında Afyonkarahisar’a turizm amaçlı gelen kişi sayısı 576 bin kişi iken; 2020’de bu sayı 536 bin olarak gerçekleşti. Ancak bu sayı, sadece turizm belgeli konaklama yerleri için geçerli; Merkez ve Sandıklı ilçeleri ön planda yer alırken; bana göre sorun geceleme sayılarında gözüküyor; ortalama 2 - 3 günlük bir geceleme süremiz var. Bunun dışında bu sayının o dönemden bu döneme artış gösterememesinin diğer nedeni, Kovid-19 etkisi olarak açıklanabilir. Hadi diyelim ki kişi sayını artırdık. Asıl sorun olan geceleme sayısını nasıl artırmalıyız, bunu tartışmalıyız. Bu noktada kültür ve turizm potansiyeli, ilk unsur olarak karşımıza çıkıyor. Hafta içerisinde de Afyonkarahisar valimizin yeni müzenin yapılmasına yönelik açıklamaları vardı. Bu konunun önemli ve yerinde bir konu olduğunu belirtmeliyiz. Çünkü TR 33 Bölgesinde müze ziyaretçisi en düşük il, ne yazık ki Afyonkarahisar olarak gözüküyor. Örneğin 2019 yılında Manisa ilimizde müze ziyaretçi sayısı 37 bin kişi; Kütahya’da 80 bin kişi; Uşak’da 51 bin kişi iken; Afyonkarahisar’da 12 bin kişiydi. Dolayısıyla sorun nedir, yetkililerimiz eminim ki en doğru tespitleri yapıyor ve kararlarını bu doğrultuda alıyorlardır. Bence ön plana çıkarılması gereken müzelerimiz; Arkeoloji Müzemiz, Alimoğlu Müzik Müzemiz; Zafer Müzemiz ve Mevlevihane’dir. Bunlar arasında gördüğüm kadarıyla en aktif olarak çalışan tek yer Mevlevihane. Ancak orada da ciddi bir ziyaretçi kayıt sistemi bulunmaması önemli bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Arkeoloji müzemizde ise tanıtım ve sunum açısından yetersizlikler ilk göze çarpan unsurlar. Alimoğlu müzik müzemiz de kendine has ve farklı bir mimarisiyle ve dikkat çeken bir noktada faaliyetlerini sürdürmelidir. Zaman içerisinde gelişme potansiyeli olan Frigya bölgesi ve oluşturulacak müzeleri eminim ki şehir istatistiklerine katkı sağlayacaktır. İl merkezi için alternatif diğer müzeler düşünülmeli, oluşturulmalı ve kayıt sistemleri de etkinleştirilmelidir. Örneğin mermer müzesi, lokum, yumurta ve şehir müzeleri gibi. Müzecilik konusunda diğer önemli yerler, ilçelerimizdir. İlçelerimizin kültürel değerleri de ön plana alınmalı ve etkin bir müzecilik anlayışı oluşturulmalıdır. Özellikle kültürel altyapıları fazlasıyla yeterli olan ve hali hazırda müzeleri bulunan ama etkin kullanamayan; Dinar, Sandıklı, Bolvadin, Emirdağ ve Çay ilçelerimiz ölçeğinde alt bölge müzeleri için acil eylem planı çok geçmeden oluşturulmalıdır. Çünkü büyükşehir olmak bütün şehir düşüncesini de geliştirecektir.   

Gördüğünüz gibi konuyu büyükşehirler açısından ele aldığımızda sadece turizm konusu bile başlı başına derin ve hassas bir konudur. Dolayısıyla yazılarımızda bu konuyu biraz daha haftalara yayarak işlememiz, çok yerinde olacaktır. Dünya’da ülkelerden daha çok şehirlerin ön plana çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Çekya denildiğinde Prag; Fransa denildiğinde Paris, Danimarka denildiğinde Kopenghag ya da Almanya denildiğinde Berlin ilk göze çarpan şehirler değil midir? 

Şehirleri ön plana çıkaran unsurlar ise nüfuslarıdır. Afyonkarahisar ilimiz 2020 yılında, bir önceki yıla göre % 5 artışla 736 bin kişiye ulaşmıştır. Nüfus artışı önemlidir. Ancak bu artış oranımız, Türkiye’nin ortalama genel nüfus artış oranı olan % 18’in çok gerisindedir. TR 33 bölgemizde Manisa % 10; Uşak %10 artış gösteren illerimiz arasında gözüküyor. Kütahya ise %1 azalış göstermiş. İlimiz açısından durumu değerlendirdiğimizde artış oranımız olması önemlidir ve bunu daha aktif bir yönetim politikasıyla yönetmeli ve sürekliliği sağlayabilmeliyiz. 

Göç konusu, nüfus analizi açısından diğer önemli bir konudur. Afyonkarahisar’ın en çok göz verdiği ve aldığı şehir İzmir’dir. Ancak verilen kişi sayısı alınan kişi sayısından fazla gözükmekte, belirtelim. Diğer ön plana çıkan şehirler; İstanbul, Denizli, Konya, Antalya ve Eskişehir vb olarak sıralanabilir. Dikkatimi çeken nokta ise TR 33 bölgesi şehirlerinden Uşak ve Kütahya göç açısından ilk 10’da yer almazken; Manisa ilimizde en çok göç alış-verişinde ilimiz açısından 10. Sıradadır. Bu durum TR 33 bölgesinin kendi içerisinde nüfus değişimi konusunda bir alternatif oluşturamadığıdır. Bence uzun vadede bu konu tartışılmalı ve Zafer Kalkınma Ajansımız tarafından da değerlendirilmelidir. Önümüzdeki haftalarda büyükşehir konumuza devam edeceğimizi belirterek, farklı bir konuyla devam edelim.

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRÜ ZEKERİYA ERDURMUŞ İLE ONLİNE TOPLANTIMIZ

Hafta içerisinde TOBB Afyonkarahisar il Danışmanı olarak, Afyon Ticaret Borsamızın değerli yönetimi ve üyelerini, Hayvancılık Genel Müdürümüz Zekeriya Erdurmuş ile bir araya getirdik. Çok yerinde ve faydalı bir toplantı olduğunu belirtmek isterim. Çünkü bu toplantıyla hem geçmiş hayvancılık politikalarını, problemlerini hem de geleceği çok daha planlı bir değerlendirme imkanı bulduk. Ticaret Borsası üyelerimizin katılımcılığı ve soruları yaklaşık 2 saatlik ve dolu dolu bir program oluşmasına katkı verdi. Bundan sonraki dönemlerde bakanlığımızın kalite odaklı bir süt fiyatlama politikasının oluşturmasını olumlu bulduğumu belirtmeliyim. Aynı şekilde hayvanların “genetik seleksiyon” ve “sperma” konularındaki yeniliklerinde çok yerinde gelişmeler olduğunu açıklayabiliriz. Özellikle Tarımsal Kalkınma Politikalarının bundan sonraki dönemde ağırlık olarak, var olan işletmelerin yenileme ve kapasite artışı gibi alanlarına odaklanması gerektiği belirtildi. Bence de alan dışı birçok üreticinin yer aldığı tarım sektörü, sektör temsilcilerinin de ailesiyle birlikte üretim sürecinin içinde olduğu bir üretim aşamasına evrilmesi gerektiğini belirtmeliyim. Dolayısıyla işbirlikleri için Ticaret Borsası Başkanımız Mehmet Mühsürler, Meclis Başkanımız Fahtettin Zobalı, Genel Sekreterimiz Faruk Aşkan ve tüm üyelerimize ve de Genel Müdürümüz Zekariya Erdurmuş’a teşekkür ederiz.          

BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR: EN İYİ ÖRNEK AFYONKARAHİSAR TİCARET ODAMIZ

Afyon Ticaret ve Sanayi Odamız, ilimizin en etkin çalışan kurumlarından birisi olarak örnek çalışmaları ile gündemi belirliyor. İlk olarak, Ticaret ve Sanayi Odamız, 1921’de İngiltere’de kurulan ve çevre odaklı yapı projelerinin büyümesini hedefleyen Breeam’in, Yeşil Bina Sertifikasını Türkiye’de alan ilk kamu kuruluşu oldu. BREEAM, 1990 yılından itibaren ana plan projeleri, altyapı ve binalar için dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik değerlendirme yöntemidir. Bu yöntemle, yeni inşaattan kullanım ve tadilata kadar inşa edilmiş olan ve çevre yaşam döngüsü boyunca yüksek performanslı varlıkların değeri tanınır ve yansıtılır. Özellikle enerji, su, malzeme, atık, sağlık ve iç hava kalitesi, kirlilik, ulaşım, arazi kullanımı ve ekoloji gibi konular öncelikli dikkate alınan konulardır. Dolayısıyla hem ülkemiz hem de ilimiz açısından örnek bir proje, başarılı bir süreç yönetimiyle de başarıya ulaşmış oldu. Bu noktada projenin en başından itibaren takipçisi olan Ticaret Odası Başkanımız Hüsnü Serteser, Meclis Başkanımız Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci, Genel Sekreterimiz Ali Şenol, Ticaret Odamızın Yönetim ve Meclis Üyelerine ve de çalışan tüm ekip üyelerine şehrimize katkıları için teşekkür ederiz. Bunun yanında Covid-19 süreciyle birlikte Ticaret ve Sanayi Odamız, kurumsal yapısında da birçok kamu ve özel sektör kuruluşunun örnek alması gereken fiziksel değişiklikleri hızlıca yapmıştır. İlave olarak “Mermer sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğiniz Artırma Projesi”, “Sağlık Endüstri Bölgesi”nin oluşturulmasına yönelik girişimler, Sinanpaşa II. Organize Sanayi Bölgesinin oluşturulması ve Kovid -19 dönemiyle birlikte devreye aldığı etkin online eğitim programı ile birçok araştırma kurumlarına bile örnek teşkil eden çalışmalar yürütülmektedir.  Dolayısıyla bu çalışmalar hem ilimiz hem de ülkemiz için önemli değerler olarak ilk dikkat çekenlerdir.   

Yorumlar (7)
İbrahim sömer 10 ay önce
Sayın hocam, afyon büyükşehir oldu diye ben 2 kat emlak vergisi vereceğim. Olmasın bu yuzden
Cantürk Kayahan 10 ay önce
Değerli okurlar yazımdaki Türkiye ve diğer illerin nüfus artış oranları 2007-2020 yılları arasındaki artışlar dikkate alınarak hesaplanmıştır. ancak yorum yapılırken sehven bir önceki yıl ifadesi kullanılmıştır. Affımızı diliyor ve Hasan bey'e dikkati için teşekkür ediyorum. Kısacası oranlar doğru ancak yorumsal ifadede hata vardır.
Hasan 10 ay önce
Türkiye'nin ortalama genel nüfus artış oranı %18 mi? Öyle olsa geçen yıl Türkiye'nin nüfusu 15 milyona yakın artmış olmalıydı.
Cantürk Kayahan 10 ay önce
Hasan bey oranlar doğru ancak yorum da sehven bir önceki yıl ifadem yanlış olmuş. karşılaştırmalar 2007-2020 yıllarını kapsıyor, oranlar doğru. dikkatiniz için teşekkürler.
Mustafa 10 ay önce
Sen iki kat vergi ver diye yapılacaksa yapılmasın
Gazı dağdelen 9 ay önce
Kısa ve öz borusan holdinğ afyonkarahisarlı türkiyenin sayılın holdinğlerinden çalışan sayısın100bin kışın
Afyonlu 8 ay önce
Daha AFRAY yapılamayan caddelere sahibiz. Büyükşehir olmak sadece halka vergi yükü.
Namaz Vakti 19 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 21 42
3. Beşiktaş 22 35
4. Hatayspor 21 35
5. Başakşehir 20 34
6. Adana Demirspor 22 34
7. Fenerbahçe 21 33
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 22 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 21 27
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11
Günün Karikatürü Tümü
banner136