banner16

banner15

25.04.2021, 01:42 1430

BÜYÜKŞEHİR MESELESİ

“Birlikte hareket güç; birlikte düşünme ise sinerji oluşturur”

Uzun bir zamandır Afyonkarahisar ilinin büyükşehir olması gündemdeydi. 2024 yerel seçimlerinde de ilimizin büyükşehir statüsünde seçime girmesini bekliyoruz. Buna hazır mıyız ya da değil miyiz, gelin birlikte değerlendirmeye çalışalım. Öncelikle gerek şehirler gerekse büyükşehirler için temel unsur, ekonomik bağımsızlık endeksi ve bunun bir sonucu olarak da etkin bir kurumsal yönetişim oluşturmaktan geçiyor. Bu konuyu Afyonkarahisar ilinde ilk tartışan kişilerden birisiyim. İlk olarak 2014 yılında Kanal 3’de Nail Azbay ile “Söz Hakkı” programında ayrıntılı bir değerlendirme yapmıştık. Bugün konuyu değerlendirirken, zaman zaman o gün için söylediklerimize de giderek karşılaştırmalı bir değerlendirme yapabiliriz. Çünkü büyükşehir konusuyla birlikte; il özel idaresi, ulaşım, yeni merkez ilçe kurulması, ilçelerin durumu, köylerin statüsü, imar, vergiler ve daha birçok unsur tamamen değişiyor.

İlk tartışmamıza turizm konumuzla başladığımızda; 2013 yılında Afyonkarahisar’a turizm amaçlı gelen kişi sayısı 576 bin kişi iken; 2020’de bu sayı 536 bin olarak gerçekleşti. Ancak bu sayı, sadece turizm belgeli konaklama yerleri için geçerli; Merkez ve Sandıklı ilçeleri ön planda yer alırken; bana göre sorun geceleme sayılarında gözüküyor; ortalama 2 - 3 günlük bir geceleme süremiz var. Bunun dışında bu sayının o dönemden bu döneme artış gösterememesinin diğer nedeni, Kovid-19 etkisi olarak açıklanabilir. Hadi diyelim ki kişi sayını artırdık. Asıl sorun olan geceleme sayısını nasıl artırmalıyız, bunu tartışmalıyız. Bu noktada kültür ve turizm potansiyeli, ilk unsur olarak karşımıza çıkıyor. Hafta içerisinde de Afyonkarahisar valimizin yeni müzenin yapılmasına yönelik açıklamaları vardı. Bu konunun önemli ve yerinde bir konu olduğunu belirtmeliyiz. Çünkü TR 33 Bölgesinde müze ziyaretçisi en düşük il, ne yazık ki Afyonkarahisar olarak gözüküyor. Örneğin 2019 yılında Manisa ilimizde müze ziyaretçi sayısı 37 bin kişi; Kütahya’da 80 bin kişi; Uşak’da 51 bin kişi iken; Afyonkarahisar’da 12 bin kişiydi. Dolayısıyla sorun nedir, yetkililerimiz eminim ki en doğru tespitleri yapıyor ve kararlarını bu doğrultuda alıyorlardır. Bence ön plana çıkarılması gereken müzelerimiz; Arkeoloji Müzemiz, Alimoğlu Müzik Müzemiz; Zafer Müzemiz ve Mevlevihane’dir. Bunlar arasında gördüğüm kadarıyla en aktif olarak çalışan tek yer Mevlevihane. Ancak orada da ciddi bir ziyaretçi kayıt sistemi bulunmaması önemli bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Arkeoloji müzemizde ise tanıtım ve sunum açısından yetersizlikler ilk göze çarpan unsurlar. Alimoğlu müzik müzemiz de kendine has ve farklı bir mimarisiyle ve dikkat çeken bir noktada faaliyetlerini sürdürmelidir. Zaman içerisinde gelişme potansiyeli olan Frigya bölgesi ve oluşturulacak müzeleri eminim ki şehir istatistiklerine katkı sağlayacaktır. İl merkezi için alternatif diğer müzeler düşünülmeli, oluşturulmalı ve kayıt sistemleri de etkinleştirilmelidir. Örneğin mermer müzesi, lokum, yumurta ve şehir müzeleri gibi. Müzecilik konusunda diğer önemli yerler, ilçelerimizdir. İlçelerimizin kültürel değerleri de ön plana alınmalı ve etkin bir müzecilik anlayışı oluşturulmalıdır. Özellikle kültürel altyapıları fazlasıyla yeterli olan ve hali hazırda müzeleri bulunan ama etkin kullanamayan; Dinar, Sandıklı, Bolvadin, Emirdağ ve Çay ilçelerimiz ölçeğinde alt bölge müzeleri için acil eylem planı çok geçmeden oluşturulmalıdır. Çünkü büyükşehir olmak bütün şehir düşüncesini de geliştirecektir.   

Gördüğünüz gibi konuyu büyükşehirler açısından ele aldığımızda sadece turizm konusu bile başlı başına derin ve hassas bir konudur. Dolayısıyla yazılarımızda bu konuyu biraz daha haftalara yayarak işlememiz, çok yerinde olacaktır. Dünya’da ülkelerden daha çok şehirlerin ön plana çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Çekya denildiğinde Prag; Fransa denildiğinde Paris, Danimarka denildiğinde Kopenghag ya da Almanya denildiğinde Berlin ilk göze çarpan şehirler değil midir? 

Şehirleri ön plana çıkaran unsurlar ise nüfuslarıdır. Afyonkarahisar ilimiz 2020 yılında, bir önceki yıla göre % 5 artışla 736 bin kişiye ulaşmıştır. Nüfus artışı önemlidir. Ancak bu artış oranımız, Türkiye’nin ortalama genel nüfus artış oranı olan % 18’in çok gerisindedir. TR 33 bölgemizde Manisa % 10; Uşak %10 artış gösteren illerimiz arasında gözüküyor. Kütahya ise %1 azalış göstermiş. İlimiz açısından durumu değerlendirdiğimizde artış oranımız olması önemlidir ve bunu daha aktif bir yönetim politikasıyla yönetmeli ve sürekliliği sağlayabilmeliyiz. 

Göç konusu, nüfus analizi açısından diğer önemli bir konudur. Afyonkarahisar’ın en çok göz verdiği ve aldığı şehir İzmir’dir. Ancak verilen kişi sayısı alınan kişi sayısından fazla gözükmekte, belirtelim. Diğer ön plana çıkan şehirler; İstanbul, Denizli, Konya, Antalya ve Eskişehir vb olarak sıralanabilir. Dikkatimi çeken nokta ise TR 33 bölgesi şehirlerinden Uşak ve Kütahya göç açısından ilk 10’da yer almazken; Manisa ilimizde en çok göç alış-verişinde ilimiz açısından 10. Sıradadır. Bu durum TR 33 bölgesinin kendi içerisinde nüfus değişimi konusunda bir alternatif oluşturamadığıdır. Bence uzun vadede bu konu tartışılmalı ve Zafer Kalkınma Ajansımız tarafından da değerlendirilmelidir. Önümüzdeki haftalarda büyükşehir konumuza devam edeceğimizi belirterek, farklı bir konuyla devam edelim.

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRÜ ZEKERİYA ERDURMUŞ İLE ONLİNE TOPLANTIMIZ

Hafta içerisinde TOBB Afyonkarahisar il Danışmanı olarak, Afyon Ticaret Borsamızın değerli yönetimi ve üyelerini, Hayvancılık Genel Müdürümüz Zekeriya Erdurmuş ile bir araya getirdik. Çok yerinde ve faydalı bir toplantı olduğunu belirtmek isterim. Çünkü bu toplantıyla hem geçmiş hayvancılık politikalarını, problemlerini hem de geleceği çok daha planlı bir değerlendirme imkanı bulduk. Ticaret Borsası üyelerimizin katılımcılığı ve soruları yaklaşık 2 saatlik ve dolu dolu bir program oluşmasına katkı verdi. Bundan sonraki dönemlerde bakanlığımızın kalite odaklı bir süt fiyatlama politikasının oluşturmasını olumlu bulduğumu belirtmeliyim. Aynı şekilde hayvanların “genetik seleksiyon” ve “sperma” konularındaki yeniliklerinde çok yerinde gelişmeler olduğunu açıklayabiliriz. Özellikle Tarımsal Kalkınma Politikalarının bundan sonraki dönemde ağırlık olarak, var olan işletmelerin yenileme ve kapasite artışı gibi alanlarına odaklanması gerektiği belirtildi. Bence de alan dışı birçok üreticinin yer aldığı tarım sektörü, sektör temsilcilerinin de ailesiyle birlikte üretim sürecinin içinde olduğu bir üretim aşamasına evrilmesi gerektiğini belirtmeliyim. Dolayısıyla işbirlikleri için Ticaret Borsası Başkanımız Mehmet Mühsürler, Meclis Başkanımız Fahtettin Zobalı, Genel Sekreterimiz Faruk Aşkan ve tüm üyelerimize ve de Genel Müdürümüz Zekariya Erdurmuş’a teşekkür ederiz.          

BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR: EN İYİ ÖRNEK AFYONKARAHİSAR TİCARET ODAMIZ

Afyon Ticaret ve Sanayi Odamız, ilimizin en etkin çalışan kurumlarından birisi olarak örnek çalışmaları ile gündemi belirliyor. İlk olarak, Ticaret ve Sanayi Odamız, 1921’de İngiltere’de kurulan ve çevre odaklı yapı projelerinin büyümesini hedefleyen Breeam’in, Yeşil Bina Sertifikasını Türkiye’de alan ilk kamu kuruluşu oldu. BREEAM, 1990 yılından itibaren ana plan projeleri, altyapı ve binalar için dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik değerlendirme yöntemidir. Bu yöntemle, yeni inşaattan kullanım ve tadilata kadar inşa edilmiş olan ve çevre yaşam döngüsü boyunca yüksek performanslı varlıkların değeri tanınır ve yansıtılır. Özellikle enerji, su, malzeme, atık, sağlık ve iç hava kalitesi, kirlilik, ulaşım, arazi kullanımı ve ekoloji gibi konular öncelikli dikkate alınan konulardır. Dolayısıyla hem ülkemiz hem de ilimiz açısından örnek bir proje, başarılı bir süreç yönetimiyle de başarıya ulaşmış oldu. Bu noktada projenin en başından itibaren takipçisi olan Ticaret Odası Başkanımız Hüsnü Serteser, Meclis Başkanımız Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci, Genel Sekreterimiz Ali Şenol, Ticaret Odamızın Yönetim ve Meclis Üyelerine ve de çalışan tüm ekip üyelerine şehrimize katkıları için teşekkür ederiz. Bunun yanında Covid-19 süreciyle birlikte Ticaret ve Sanayi Odamız, kurumsal yapısında da birçok kamu ve özel sektör kuruluşunun örnek alması gereken fiziksel değişiklikleri hızlıca yapmıştır. İlave olarak “Mermer sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğiniz Artırma Projesi”, “Sağlık Endüstri Bölgesi”nin oluşturulmasına yönelik girişimler, Sinanpaşa II. Organize Sanayi Bölgesinin oluşturulması ve Kovid -19 dönemiyle birlikte devreye aldığı etkin online eğitim programı ile birçok araştırma kurumlarına bile örnek teşkil eden çalışmalar yürütülmektedir.  Dolayısıyla bu çalışmalar hem ilimiz hem de ülkemiz için önemli değerler olarak ilk dikkat çekenlerdir.   

Yorumlar (5)
İbrahim sömer 3 hafta önce
Sayın hocam, afyon büyükşehir oldu diye ben 2 kat emlak vergisi vereceğim. Olmasın bu yuzden
Cantürk Kayahan 3 hafta önce
Değerli okurlar yazımdaki Türkiye ve diğer illerin nüfus artış oranları 2007-2020 yılları arasındaki artışlar dikkate alınarak hesaplanmıştır. ancak yorum yapılırken sehven bir önceki yıl ifadesi kullanılmıştır. Affımızı diliyor ve Hasan bey'e dikkati için teşekkür ediyorum. Kısacası oranlar doğru ancak yorumsal ifadede hata vardır.
Hasan 3 hafta önce
Türkiye'nin ortalama genel nüfus artış oranı %18 mi? Öyle olsa geçen yıl Türkiye'nin nüfusu 15 milyona yakın artmış olmalıydı.
Cantürk Kayahan 3 hafta önce
Hasan bey oranlar doğru ancak yorum da sehven bir önceki yıl ifadem yanlış olmuş. karşılaştırmalar 2007-2020 yıllarını kapsıyor, oranlar doğru. dikkatiniz için teşekkürler.
Mustafa 3 hafta önce
Sen iki kat vergi ver diye yapılacaksa yapılmasın
20°
az bulutlu
Namaz Vakti 16 Mayıs 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 36 83
2. M. United 36 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 36 64
5. Liverpool 35 60
6. West Ham 36 59
7. Tottenham 35 56
8. Everton 35 56
9. Arsenal 36 55
10. Leeds United 36 53
11. Aston Villa 35 49
12. Wolverhampton 35 45
13. Southampton 36 43
14. Crystal Palace 35 41
15. Burnley 36 39
16. Newcastle 36 39
17. Brighton 36 38
18. Fulham 36 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 36 80
2. Real Madrid 36 78
3. Barcelona 36 76
4. Sevilla 36 74
5. Real Sociedad 36 56
6. Real Betis 36 55
7. Villarreal 36 55
8. Celta de Vigo 36 50
9. Athletic Bilbao 36 46
10. Granada 36 45
11. Osasuna 36 44
12. Cádiz 36 43
13. Levante 36 40
14. Valencia 36 39
15. Deportivo Alaves 36 35
16. Getafe 36 34
17. Huesca 36 33
18. Real Valladolid 36 31
19. Elche 36 30
20. Eibar 36 30