Konuyla ilgili Baykara’nın açıklaması şöyle:

Mali Eylem Görev Gücü 1989 yılında kara paranın aklanmasının engellenmesi amacıyla G-7 ülkeleri tarafından kurulmuştur.

11 Eylül 2001 tarihindeki saldırılardan sonra çalışmalarına terörün finansmanı ile mücadeleyi de dahil eden FATF’nin halen 32 ülke ve 2 bölgesel kuruluş olmak üzere toplam 34 üyesi bulunmaktadır.

“kara paranın aklanmasının önlenmesi”, “terörizmin finansmanı ile mücadele” Değerlendirmeleri ve Uygulama Çalışma Grubu yaptığı değerlendirme sonucu “Siyasi nüfusa sahip kişiler ve aileleri “ hakkında tedbir alınması için uyarıda bulunuluyor.

Maddede yerli ve yabancı siyasi nüfuz sahibi kişiler ile yakınları tarafından gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon ve mal varlıklarının takip edilmesi konusundaki tavsiyeye uyulmadığı tespit ediliyor

Komisyona gelen FATF nin 12.  tavsiye kararı maddesi  var yasa teklifi bu şekilde ancak alınan kararlarda bu madde yok.

Konuya dair düzenleme yapılmadığı için Türkiye’nin gri listeye girmesi ihtimali devam etmektedir.

İsmi  Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi olsa da kabul edilen 43 maddeden sadece 6 tanesi bu konuyla ilgili.

Dernekler kanunun 7 maddesi ve derneklerin yardım toplaması ile ilgili 4 kanun değiştiriliyor.

Çıkartılan kanunlarda  Anayasanın , sırasıyla “Kanun önünde eşitlik” “Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması” “Özel hayatın gizliliği” “Düşünce ve kanaat hürriyeti”“Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti” “Dernek kurma hürriyeti” “Mülkiyet hakkı” “ Hak arama hürriyeti” “Suç ve cezalara ilişkin esaslar”başlıklı  maddelerine  aykırılık olduğu düşünesindeyim.

Ayrıca “dolaylı kontrol eden kişi veya kuruluş” ve “makul sebepler” gibi net olmayan yoruma açık terimler kullanılmıştır.

Alınacak tedbirler mahkeme kararı beklenmeden  masumiyet karinesi göz önünde bulundurulmadan uygulanacaktır.

Hiç haberiniz olmadan savunma yapmadan derneğiniz 48 saat içinde kapatılacak veya kayyum atanacak.

UMUD Bağımlılıklarla Mücadele Derneği olarak Sayın Cumhurbaşkanı tarafından alınan karaların meclise iadesini talep ediyoruz.

Sivil toplum kuruluşları ile görüşülerek yasanın tekrar sunulmasını istiyoruz.