Arslan, konuyla ilgili şunları söyledi:

 “Öncelikle Türkiye’de zedelenen adalet mefhumu bu adımla daha da zarar görecektir. Biz baroların hangi fikir ve ideoloji olursa olsun siyasallaşmasına tamamen karşıyız. Barolar adalet mekanizmasının bir temsilcisi olarak bağımsız olmalıdırlar. Hiçbir partinin fiilen ya da dolaylı yönden uzantısı görüntüsünü vermemelidirler. Çoklu baro adımı ise, Türkiye’de artan kamplaşma ve kutuplaşmayı arttırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Avukatlar arasında oluşacak bu kutuplaşma bu ülkenin tamamına zarar verecektir. Avukatların yaşadığı problemler ortada dururken, siyasi dengeler gözetilerek meslek saygınlığının örselenmesi yanlış olup, meslek birliğinin ıslah edilmek yerine bu şekilde yıpratılmasının telafisi imkânsız olumsuzluklar oluşturabilir. Yapılacak değişikliklerin Baroların çağrısında belirttiği gibi müzakere yöntemiyle ortak bir aklın ürünü olarak kanunlaştırılması hayati önem arz etmektedir.”