Yurdunuseven’in açıklamaları şöyle: 

BİRLİK VE KARDEŞLİK VURGUSU

"Bugün 10 Aralık İnsan Hakları günü olması vesilesiyle bir İnsan Hakları Komisyonu üyesi olarak tüm dünya mazlum milletlerinin kurtuluşa ermesini, birlik beraberlik ve kardeşliğin tüm dünyaya hakim olmasını cenabı Haktan niyaz ederim."dedi.

BÜTÇE HAZIRLAMA YETKİSİ AK PARTİ’YE VERİLDİ

2002'den bu yana 20.kez Türk Milleti'nin inanarak ve güvenerek bütçe hazırlama yetkisini AK Parti'ye verdiğine vurgu yapan Milletvekili Yurdunuseven, ceza infaz kurumlarının mevcut durumu hakkında; "Adalet Bakanlığımıza bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Bağlı Kurumlarda Görev Yapan Personelin 42.313'ı kadrolu, 28.960'ı sözleşmeli ve 204’ü sürekli işçi olmak üzere toplam 71.477 personel görev yapmaktadır.

AB NORMLARINA UYGUN CEZAEVLERİ YAPTIK

2021 Aralık ayı itibariyle ülkemizde 385 ceza infaz kurumunda 295.490 hükümlü ve tutuklu barındırılmaktadır.2002 yılından bu yana 261 adet Avrupa Birliği normlarına uygun yeni ceza infaz kurumu inşaatı tamamlanarak, kullanıma açılmıştır. Aynı zamanda infaz rejimine uygun olmayan, yeterli eğitim ve iyileştirme çalışması yapılamayan, çok eski yapılardan oluşması ve bazılarının taş bina olması nedeniyle fiziki kapasitesi yetersiz olan 372 ceza infaz kurumu da kapatılmıştır.

DARBE YILLARININ CEZAEVLERİ MÜZE OLDU

Mevcut ceza infaz kurumlarımızın elektrik, su, doğalgaz, sıhhi tesisat, çatı ve genel tadilatları kapsamında büyük ve küçük onarımları yaptırılarak kurumlarımızın fiziki şartları iyileştirilmiştir.Yine, herkesin malumudur ki infazlara ve mahkûm isyanlarına tanıklık eden, darbe yıllarının acılarının yaşandığı cezaevleri de AK PARTİ dönemlerinde müzeye dönüştürülmüştür. Burada 2002 öncesi ve günümüzü karşılaştırmak isteyen her vekilimizi ve halkımızı Ulucanlar cezaevini ziyaret etmeye davet  ediyorum.Hükümlü ve tutukluların iaşeleri Sağlık Bakanlığının belirlediği günlük kalori ihtiyacına göre hazırlanmaktadır. Bütçe imkanları ölçüsünde 2021 mart ayından itibaren uygulanmak üzere; 

HÜKÜMLÜLER İÇİN İAŞE BEDELİNE YÜZDE 15 ARTIŞ YAPTIK

Hükümlü ve tutuklular ile görevi başında bulunan personel için olan günlük iaşe bedelinde % 15’lik artış yapılmıştır.Ceza infaz kurumlarında barındırılan çocuk hükümlü ve tutuklular ile kurumda annesiyle birlikte kalan çocuklar ve süt emziren hükümlü tutuklu anneler ile hamile hükümlü ve tutuklular için olan günlük iaşe bedelinde %28’lik artış yapılmıştır.

AİLE GÖRÜŞME ODALARI YAPTIK

Çocuk kapalı ceza infaz kurumu olarak faaliyet gösteren kurumlarda ise çocuk hükümlü ve tutukluların aile bağlarının kopmaması ve ruhsal yönden kendilerini rahat hissedebilmeleri amacıyla aile görüşme odası oluşturulmuş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir.  

TELEFONLA GÖRÜŞME SÜRESİ 20 DAKİKAYA ÇIKTI

Pandemi öncesi 10 dakika olan telefonla görüşme süresi bu dönemde 20 dakika olarak uygulanmaktadır. Sağlık alanında yapılan iyileştirmelerde ise Hükümlü ve tutukluların tedavileri sırasında gerekli görülen her türlü ilaç, muayene, tetkik, tahlil ve tıbbi malzemeleri Bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca hükümlü ve tutuklulardan maddi imkanı yetersiz olanların hijyen malzemeleri de Bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır.

DİNAMİK BİR ÇALIŞMA MODELİNE GEÇTİK

Sonuç itibarıyla, kurumlarda olası Kovid-19 pozitif vakaların önüne geçilebilmesi için dinamik bir çalışma modeli oluşturulmuş, pozitif vaka belirtisine rastlanması veya pozitif vakanın tespit edilmesi halinde ise izlenecek yöntemlere dair etkin, süratli ve eşgüdüm içinde bir çalışma yürütülmesi sağlanmıştır." bilgilerini aktardı.Cezaevlerinde sistematik bir işkence bulunmadığını ve işkenceye asla müsamaha göstermediklerine Meclis Genel Kurulu'nda belirten Yurdunuseven; "İşkenceye karşı sıfır tolerans politikası çerçevesinde, insan hakkı ihlallerine hiçbir müsamaha göstermeyen Bakanlığımız, kötü muamelenin yaşanmaması ve bu yöndeki iddiaların ortadan kaldırılması için tüm yasal değişiklikleri yapmış olup, buna ilişkin tüm adlî idarî denetim ve sivil izleme mekanizmalarını oluşturmuştur.

SİSTEMATİK BİR ŞİDDET GÖRMEDİK

İnsan Hakları Başkan Yardımcılığı görevinin yanısıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümlü ve Tutuklu Hakları Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten Yurdunuseven komisyon çalışmaları hakkında; "Meclisimizde bulunan bütün siyasi parti milletvekillerinden  oluşan Başkanı bulunduğum Hükümlü ve Tutuklu Haklarını alt komisyonumuz ile bugüne kadar 14 adet ceza evlerine yapmış olduğumuz incelemelerde sistematik bir şiddetin olmadığını yerinde gördük. Özellikle terör iltisaklı suçlularının cezaevleri ile ilgili dezanformasyona yönelik beyanlarına bizzat şahit olduk.

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER YAPTIK

Sözlerini Türkiye'de cezaevlerinin AK Parti'den sonra yaşadığı değişim ve gelişime vurgu yaparak noktalayan Yurdunuseven; AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden bugüne kadar ceza infaz sisteminde köklü değişiklikler ve önemli reformlar gerçekleştirilmiştir. Bugün gelinen noktada sağlanan değişim ve gelişim sürecine ivme kazandıran tamamlayıcı unsurlardan birisi kuşkusuz, başta Avrupa Birliği olmak üzere diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla yapılan işbirliği çalışmaları ve bu kapsamda yürütülen projelerdir. 

Kurumumuz;

Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarında Entegrasyonu Projesi(ACEP)

Biyometrik İmza Yöntemi ile Takip Sistemi (BİOSİS)

Cezaevlerinde Yenilenebilir Enerji ve Tasarruf Projesi

gibi pek çok Ulusal projeyi başarıyla tamamlamış ve tamamlamayı planlamaktadır.

İnfaz sisteminin amacı yalnızca suçluların özgürlüğünü kısıtlamak değil, aynı zamanda topluma kazandırmaktır.İş yurtları Kurumu hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarının korunup geliştirilmesi veya bir meslek ve sanat öğrenmeleri amacına yönelik olarak çalışmalarını sağlamak üzere 1997 yılında kurulmuş özel bütçeli, Adalet Bakanlığına bağlı bir kuruluştur. Bu bağlamda, hükümlü ve tutukluların mesleki eğitimleri sağlanması yanında ayrıca Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarının yatırım ve cari ihtiyaçlarını da karşılamaktadır.Şu ana kadar 336 iş yurdu müdürlüğünde gıdadan tekstile; tarım ve hayvancılıktan mobilyaya; gümüş işlemeciliğinden inşaat işkoluna kadar 180’den fazla iş kolunda 2021 yılı Kasım ayı sonu itibarı ile değişik zamanlarda 27.978 hükümlü ve tutukluya mesleki eğitim kapsamında çalışma imkânı sağlanmıştır. 

SALGINLA MÜCADELE

Salgınla mücadele sürecinin başlangıcından günümüze kadar 32 işyurdu müdürlüğünde yaklaşık olarak 67 milyon adet maske, 18 işyurdu müdürlüğünde 5 milyon 500 bin adet tulum ve tek kullanımlık hastane ürünleri üretimi, 3 işyurdu müdürlüğünde 16 milyon adet spanç katlama ve 1 işyurdu müdürlüğünde 1 milyon 500 bin adet gözlük montajı gerçekleştirilmiştir. İş yurtları olarak 2020 yılında 437 milyon 131 bin TL bilanço karı eldi edilmiş olup, 5 adliye binası, 14 ceza infaz kurumu, 6 işyurdu üretim tesisi bitirilmiştir.İşyurtları Kurumu tarafından hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması genel amacı ile gerçekleştirilen çalışmalar, 2022 yılında da hız kesmeden devam edecektir." dedi.