Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, 2024 yılının ilk 5 ayına ait vergi tahakkukları ve bu vergilerin geri toplanması ile ilgili verileri yayımladı. Bu verilere göre Afyonkarahisarlı tahakkuk eden verginin yüzde 53,8’ini ödeyemedi. 

Tahsilat Oranı Yüzde 46’da Kaldı

Afyonkarahisar’da 5 aylık dilimde tahakkuk eden vergi 8 Milyon 673 bin TL. Afyonkarahisarlı bu verginin 4 Milyon 11 bin TL’lik kısmını ödeyebildi. Yani tahsilat oranı yüzde 46’da kaldı. Gelir Vergisi tahakkuku 1 milyon 786 bin TL oldu. Afyonkarahisarlı bu verginin 1 Milyon 99 bin TL’lik kısmını yani yüzde 61’lik dilimini ödeyebildi. Kurumlar vergisi ise 1 Milyon 441 bin TL olarak tahakkuk etti. Afyonlu bu rakamın 800 bin TL’lik kısmını yani yüzde 55’lik diliminin ödedi. 

Veraset ve MTV’ler Ödendi Mi?

Veraset, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Ek MTV, Konut vergisi gibi vergilerin yer aldığı Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergi tahakkuku ise 538 bin TL oldu. Afyonkarahisarlı bu verginin sadece 216 bin TL’sini ödedi. Yani yüzde 40’lık bir ödenme oranı var. 

Alternatif Bank, "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Alanında Türkiye'nin En İyi Bankası" seçildi Alternatif Bank, "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Alanında Türkiye'nin En İyi Bankası" seçildi

KDV Ödemeleri Çakıldı

Beyana dayanan Katma Değer Vergisi tahakkuku 1 Milyon 329 Bin TL oldu. Afyonkarahisarlı bu verginin sadece yüzde 6’sını yani 80 bin TL’sini ödeyebildi. Tevkif suretiyle kesilen KDV tahakkuku ise 494 bin TL oldu. Bunun ödenme oranı ise yüzde 91 olarak kayıtlarda yer buldu.

Faizler, Paylar ve Cezalar…

Faizler, Paylar ve Cezalar alanında ise 1 Milyon 885 bin TL vergi tahakkuk etti. Afyonkarahisarlı bunun yüzde 20’sini yani 383 Bin TL’sini ödeyebildi.  

Muhabir: Nail Azbay'ın Özel Haberi