4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun ile 4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki kanunlara istinaden hazırlanan, 27290 Sayılı 2009/13 Nolu Genelge ile 'Tütün Mamülleri Denetimi Bir Devlet Politikası” olarak uygulanmaktadır.Tütün Mamulleri denetimi, İl Tütün Kurulu tarafından belirlenen kurum görevlilerince yapılmaktadır. İlimizdeki Tütün Mamulleri denetimi İl Sağlık Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nce ortaklaşa yürütülmektedir.

DENETİMLER YAPILDI, YAPILIYOR

Bu kapsamda ilimiz merkez ve ilçelerinde faaliyet yürüten cafe, büfe, tekel bayisi, restoran gibi v.b. işletmelerde 'sigara, tütün ve tütün mamulleri satan, içilen veya içilmesine izin verilen, nargile sunumuna” yönelik birçok ziyaret, denetim ve kontrol yapılmış, yapılmakta ve yapılmaya devam edilmektedir. İl merkezinde, Aralık 2019'da yapılan denetimler esnasında 'Nargile Sunumu Yapan” 39 işyerine yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirme yapılarak, gerekli tebligatları yapılmıştır. Geçen süre zarfında aynı işletmelere Şubat 2020'de yapılan denetimlerde, bir işletmeye 'izin ve ruhsat almadan nargile sunumu yapmaya devam ettiği için cezai işlem” uygulanmıştır.

BİLGİLENDİRME YAPILDI

Tüm bu yaşananlara rağmen, 25/02/2020 tarihinde Valilik Makam toplantı salonunda, Afyonkarahisar Valisi Mustafa TUTULMAZ'ın başkanlığında, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet ZEYBEK, İl Tütün Kurulu Üyeleri, Kafe ve Restoranlar Derneği Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile esnaf temsilcilerinin de katılımıyla değerlendirme ve istişare toplantısı yapılmıştır. Gerçekleştirilen değerlendirme ve istişare toplantısında dernek üyelerine ve esnaf temsilcilerine yasal mevzuat, ruhsat ve izin belgelerinin yanında özellikle 'Nargilelik Tütün Mamülü Sunum Uygunluk Belgesi”yle ilgili yapılan/yapılması gerekenler hakkında ayrıntılı ve detaylı bilgilendirmeler yapılarak onların görüş, öneri, istek ve talepleri dinlenmiştir.

NARGİLE SATACAKLAR BELGE ALMAK ZORUNDA

İlimiz merkez ve ilçelerinde faaliyet yürüten işletmelerin, nargile sunumu yapabilmesi için, 'Nargilelik Tütün Mamülü Sunum Uygunluk Belgesi” alması zorunludur. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce verilen bu belge için, Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca da 'işyeri uygunluk belgesi” tahsis edilmektedir.İlimizde mevzuatın aradığı belgelerini tamamlayan ve şartlarını sağlayan işletmelere gerekli ruhsatın verilmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ayrıca idarenin eylem ve işlemleri yargı denetimine tabi olduğundan, ilgili izni vermeyen kamu kurumları hakkında İdare Mahkemesine başvurulabilmektedir.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Hal ve durum böyle iken, Valiliğimizce, nargile sunumu yapan işletmelere izin verilmediği şeklinde, söylem ve kamuoyu oluşturma çabaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgilerinize sunarız.