Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Samet Fidan ve Müdür Yardımcısı Özcan Bilgici Afyonkarahisar Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına Ziyarette bulundu. SGK İl Müdürü Samet Fidanı Oda Başkanı Serhat Gümüş  Başkan Yardımcısı Naci Yıldırım ve Oda SGK Danışmanı Özgür Özgen karşıladı. 

SON TARİH 31 AĞUSTOS

SGK İl Müdürü Samet Fidan 09/06/2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos 2021 tarihi bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

E DEVLET İLE BAŞVURU MÜMKÜN

SGK İl Müdürü Samet Fidan  “Başvurular e-sigorta, e-devlet kanalıyla internet üzerinden yapılabileceği gibi, şahsen veya posta yoluyla bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine de yapılabilir” dedi.   

TARİHİ KAÇIRMAYIN UYARISI

Vatandaşların mükelleflerin başvuru süreçlerini iyi takip etmesi gerektiğini ve başvuru tarihlerinin kaçırılmaması gerektiğini "Sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, yapılandırma kapsamında faydalanmalarının  mükelleflere ve vatandaşlara  kendileri açısından fayda sağlayacağını dile getirdi.

MUHASEBECİLERİN SORUNLARI İLE İLGİLENİYORUZ

Oda Başkanı Serhat Gümüş SGK İl Müdürü Samet Fidan’ nın ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını kendilerinin  her zaman biz muhasebecilerin sorunlarıyla ilgilendiğini çözüm ve önerilere açık olduğunu dile getirdi.