AKÜ’nün de proje yürütücüsü olduğu Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı (TÜBİTAK 1007-KAMAG) kapsamında yürütülen “Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi” başlıklı projenin imza töreninde; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Vedat Yanık ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Yücel Yılmaz ile üniversite rektörleri ve araştırmacılar da yer aldı.

Türkiye Deprem Tehlike Haritası güncellenecek

Proje kapsamında önceliği belirlenen deprem üreten fayların, deprem tekrarlama periyotları, deprem büyükleri, fayın kayma hızı, ürettiği geçmiş dönem deprem sayıları gibi deprem üretme potansiyeline yönelik veriler toplanacak. Proje sonucunda elde edilecek çıktılarla nüfus yoğunluğuna sahip bölgelerde, olası yıkıcı depremlere karşı yerleşim alanlarının uğrayacağı deprem zararları en aza indirilecek. Kurumların veri tabanlarının geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışma, AFAD tarafından oluşturulan “Türkiye Deprem Tehlike Haritası”nın güncellenmesinde kullanılabilecek önemli bir veri kaynağı olacak. Elde edilen bilimsel ve teknik veriler Türkiye’de yatırım projelerinin ve yerleşim alanlarının planlanmasında, kurulacak organize sanayi bölgelerinin yer seçiminde, ulaşım ve enerji nakil hatları gibi altyapı projelerinde ilgili kurumlara önemli bir rehber olacak.

1-2-1

14’ü proje yöneticisi olmak üzere 22 üniversite katkı sağlayacak

TÜBİTAK MAM Koordinasyonunda gerçekleştirilecek projede; AFAD ve MTA ihtiyaç makamı kurumlar; Türkiye Belediyeler Birliği ise proje sonuçlarının yerel yönetimler tarafından uygulanmasını teşvik edecek kuruluş olarak yer alacak. Toplam 19 iş paketinden oluşacak projeye, 14’ü proje yürütücüsü olmak üzere 22 üniversite de katkı sunacak. 115 milyon TL büyüklüğündeki projenin ana finansmanı TÜBİTAK tarafından sağlanacak. AFAD’ın yüzde 20 eş finansman sağlayacağı projede MTA tarafından yürütülecek çalışmalar ise kurum öz kaynakları ile gerçekleştirilecek. Kamu-üniversite iş birliğinde yürütülecek olan projede 100 araştırmacı ve 90 TÜBİTAK bursiyeri yer alacak. Bu 90 bursiyerin 40’ı ise TÜBİTAK STAR bursiyeri lisans öğrencisi olacak. - Sılanur Kara'nın Haberi.