Afyonkarahisar Kent Konseyi Başkanı Şemsettin Yasan, 21’ncisi düzenlenen Afyonkarahisar Caz Festivali hakkında sosyal medya hesabı üzerinden skandal bir açıklamaya imza attı. 

“BİN KİŞİ BİLE GELMİYOR O ZAMAN NİYE?”

Yasan, ilk olarak Caz Festivali hakkında şu paylaşımda bulundu: "700 bin nüfuslu Afyon’da Caz Festivali’ne kimler katılır? Yüzde bir olsa 7 bin kişi eder. Gelen bini bile bulmaz. Onunda yarısı protokol. O zaman niye?”

“GEREKSİZ VE LÜZUMSUZ”

Yasan’ın bu paylaşımına takipçilerinden gelen yorumlara Yasan’ın verdiği şu yanıt dikkat çekici: “Ne yapılırsa halk için, halka göre yapılmalı. Halkın çoğunluğuna göre yapılmalı. 

Caz Festivali halkta karşılığı olmayan bir şey bir etkinlik. Bize yani çoğunluğa göre gereksiz ve lüzumsuzdur. Buda benim bireysel düşünce tezahürüdür. Doğrulara sahip çıktığımız gibi yanlışı da görmezden gelemem”

PAYLAŞIMI SİLDİ

Yasan daha sonra bu paylaşımını sosyal medya hesabından kaldırdı. 

KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ’NDE KONSEYİN KURULUŞ AMACI ŞÖYLE TANIMLANIYOR

a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

b)  Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,

ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

ı) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.