Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 1 Ocak 2020- 31 Aralık 2021 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri yapıldı.  İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda;   sözleşmenin 1. yılında 1 Ocak 2020 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31 Aralık 2019 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 12,84 oranında, sözleşmenin 2. yılında 01 Ocak 2021 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31 Aralık 2020 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, TÜFE oranında zam yapılmasına karar verildi.