Sayıştay raporunda söz konusu konu “mevzuata aykırı” olarak yer aldı.

Sayıştay raporunda yer alan açıklamalar özetle şöyle: “İdarede özel kalem müdürlüğü kadrosu dolu olmasına rağmen başka bir müdürlük kadrosunda bulunan personel fiilen özel kalem müdürlüğü yaparak harcama yetkisini kullanmıştır”

BAŞKAN YARDIMCISI, ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNÜN HARCAMA YETKİSİNİ KULLANMIŞ

Sayıştay raporunda açık bir şekilde özel kalem müdürünün harcama yetkisinin başkan yardımcısı tarafından harcandığı şu ifadelerle yer aldı: "Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde; İdarede, 01.10.2020 tarihinde özel kalem müdürü kadrosuna atandıktan sonra fiilen başkan yardımcılığı yapan ve halen bu kadroda bulunan personel başka bir göreve atanmadığı sürece, halihazırda fiilen özel kalem müdürü olarak görev yapan personelin harcama yetkisini kullanması 657 ve 5018 sayılı Kanunlara uyarlı değildir. Müdür kadrosunda bulunan personelin harcama yetkisini kullanması mevzuata uygun olandır.”

BELEDİYE “MEVZUATA UYACAĞIZ” DEMİŞ

Sayıştay raporunda belediyenin mevzuata aykırı hareket ettiğini kabul ettiği ve artık mevzuata uyacaklarını dile getirdikleri bilgiside şöyle yer aldı: “Diğer bir ifade ile, ilgili mevzuatına göre, harcama biriminin en üst yöneticisinin harcama yetkilisi olması gerekmektedir. Söz konusu en üst yöneticinin ise mevzuatına uygun olarak müdür kadrosuna asaleten ya da vekaleten atanan kamu görevlisinin olması gerektiğinde tereddüt yoktur. Söz konusu tespit sonrasında, İdare tarafından, mevzuata uygun işlem yapılacağı belirtilmiştir” 

BÖYLE BİR YETKİYİ KULLANMASI MÜMKÜN DEĞİL

Sayıştay’ın raporunda böyle bir harca yetkisini özel kalem müdürü dışında hiç kimsenin kullanamayacağı net bir şekilde ifade edilerek şöyle denildi: “Netice itibariyle, fiilen başkan yardımcılığı yapan özel kalemi müdürü başka bir kadroya atanmadığı sürece, başka bir memurun özel kalem müdürlüğü görevini fiilen yürütmesi ve harcama yetkisini kullanması mümkün değildir”

MECLİS ÜYESİ ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLMUŞ

Sayışta raporuna yansıya bir başka bulgu ise,  ismi açıklanmayan bir meclis üyesinin belediyenin pay sahibi olduğu bir şirkette yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildiği yönünde. Bu konuyla ilgili Sayıştay raporunda yer alan açıklamalar özetle şöyle: “İdarenin pay sahibi olduğu şirketin yönetim kurulunda, İdareyi temsil etmek üzere belediye meclis üyesi görevlendirilmiştir”

MECLİS ÜYESİNİN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ SONLANDIRILACAK

Belediye Encümeni kararları ile; Belediyenin pay sahibi olduğu şirketlerinde yönetim kurulunda belediyeyi temsil etmek üzere meclis üyelerinin yetkilendirildiği görülmüştür. Söz konusu tespit sonrasında, İdarenin pay sahibi olduğu şirketin yönetim kurulunda, İdareyi temsil etmek üzere görevlendirilen belediye meclis üyesinin yönetim kurulu üyeliğinin sonlandırılacağı belirtilmiştir. İdarenin söz konusu uygulamasının, yukarıda anılan gerekçelerle mevzuata uyarlı olmadığı değerlendirilmektedir. Netice olarak, İdarenin pay sahibi olduğu şirketin yönetim kurulunda, mevzuata uygun görevlendirme yapılması gerekmektedir.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDA 6 MÜDÜRLÜK TEMSİL VE TANITMA BÜTÇESİ KULLANMIŞ

Sayıştay raporunda Özel Kalem Müdürlüğü yetkisinde olan Temsil ve Tanıtma giderinin bu müdürlük dışında 6 müdürlük tarafından da kullanıldığı ortaya çıkarıldı. Sayıştay raporunda bu müdürlüklüklerin İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Otopark e İşletme Müdürlüğü, Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Etüd Proje Müdürlüğü olduğu yer aldı. 

Sayıştay raporunda konuyla ilgil işi ifadeler dikkat çekti:“İdare tarafından Özel Kalem Müdürlüğü harcama birimi dışında 6 harcama biriminin bütçesine 900.03.06 Temsil ve Tanıtma Giderlerine ilişkin ödenek konulduğu ve toplamda 3 harcama birimi tarafından söz konusu 900.03.06 kodunda yer alan ödeneklerin kullanıldığı görülmüş olup ve söz konusu bütçe harcamaları, aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir:Söz konusu tespit sonrasında, İdare tarafından; başkanlık makamına ait olması gereken temsil ve tanıtma giderleri ödeneklerinin diğer birimlerin bütçesinde de tertip açılmak suretiyle kullandırılmayacağı, mevzuata uygun işlem yapılacağı belirtilmiştir. Sonuç olarak, belediye başkanının takdiri ve tayinine tabi temsil ve tanıtma giderlerinin, bütçede üst yönetimi kapsayacak şekilde özel kalem müdürlüğü için kodlanması ve söz konusu harcamaların mezkûr birim üzerinden yapılması gerekmektedir”

-Nail Azbay’ın Özel Haberi.