Projenin yürütücüsü teknoloji ve tasarım öğretmeni Murat Taşkın liderliğinde 20 proje sergilendi. Üçer öğrencinin görev aldığı her bir çalışmada yaratıcı fikirler ön plana çıktı. Yürütücü Murat Taşkın “Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesi ve bunu somutlaştırması temel amacımızdır.” dedi. Teknoloji tasarım öğretmeni Memnune Kuyucu da öğrencilerin çok yetenekli olduğunu vurguladı. Okul Müdürü Hüseyin Güneş, çocukların araştırma yeteneklerinin böyle projelerle daha da artacağını dile getirdi. 

Bilime iz bırakan çocukların çalışmaları, davetlilerce alkışlandı.